CZ EN

Požadavky MPO komplikují odstraňování ekologických zátěží

"Další kolo kritiky "financí" tentokrát za pomalé tendry na likvidaci ekologických zátěží"
Zdroj: ekonomicky-denik.cz | 3.5.2016 | Rubrika: Ekonomika | Autor: Jiří Reichl

Reakce MF:

Ministerstvo financí se důrazně ohrazuje proti tvrzení, že by nestíhalo vypisovat zakázky na likvidaci starých ekologických škod, jak uvádí portál Ekonomický deník ve svém článku. Naopak, ministerstvo v posledních dvou letech svou činnost v ekologických zakázkách výrazně akcelerovalo. V loňském roce zadalo 20 revitalizačních a ekologických projektů v celkové hodnotě 1,4 miliardy korun, což je o polovinu více než v roce 2013. Celkem se vloni uvolnilo z privatizačního účtu, ze kterého se tyto projekty financují, více než 2,366 miliardy korun a předpokládáme nárůst uvolněných prostředků v průběhu roku 2017 na celkových 3,5 miliard korun, což představuje téměř 24 % z celkové alokace fondu. Znamená to zásadní obrat v dynamice řešení ekologických zátěží, přestože se k němu vláda zavázala již v roce 2002. Zadávání je navíc i transparentnější. V roce 2013 bylo 76 % veřejných zakázek zadáno v uzavřených soutěžích zatímco v roce 2015 to bylo pouhé 1 %.

Za průtahy některých projektů je odpovědné samo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Již tak složitý proces zadání veřejné zakázky totiž komplikují Ministerstvu financí projekty předkládané Ministerstvem průmyslu a obchodu, které jsou nekvalitní a plné věcných chyb. To ve výsledku způsobuje nejen zvýšení administrativní zátěže a problémy v zadávacím řízení a jeho neúměrné prodlužování kvůli nutnosti zodpovídání dodatečných dotazů, ale zejména i následné problémy při realizaci prodražováním a prodlužováním zakázek.

Celý článek je postaven na materiálu Ministerstva průmyslu a obchodu, který Ministerstvo financí v současné době teprve připomínkuje. Podle nás obsahuje věcné nedostatky a nesrovnalosti, které bude nutné odstranit či vyjasnit. Největším problémem však zůstává fakt, že nereflektuje ekonomickou realitu. Ministerstvo průmyslu a obchodu chce uložit ministru financí povinné zadávání 25 veřejných zakázek na revitalizaci krajiny ročně. Ministerstvo financí s tím nesouhlasí a to nikoliv z důvodu personálních limitů, jak se domnívá autor článku. Příslušný odbor Ministerstva financí má právě tolik pracovníků, kolik jich obstará zakázky za dostupný objem peněz. Důvod odmítavého stanoviska je daleko závažnější a Ministerstvo průmyslu a obchodu o něm dobře ví. Je jím nedostatek finančních prostředků na zvláštním účtu tzv. Fondu privatizace, ze kterého jsou revitalizační akce financovány. Splnění úkolu navrženého Ministerstvem průmyslu a obchodu by znamenalo faktické zastavení zadávání veřejných zakázek na sanace ekologických zátěží, jež jsou nesrovnatelně větší hrozbou. Jejich zastavení by mělo fatální důsledky pro ekosystémy a zdraví obyvatel. Odstranění starých ekologických zátěží je navíc uloženo ve správních řízeních Českou inspekcí životního prostředí.

Ministerstvo financí musí postupovat s péčí řádného hospodáře a zohlednit stav příjmů a výdajů zvláštního účtu, ze kterého jsou mj. financovány i důchody. V diskuzi s Ministerstvem průmyslu a obchodu nad předloženým materiálem musíme tedy vyjasnit základní otázku, zda navýšíme množství peněz na revitalizaci krajiny (cyklostezky, rekreační zóny jezer…) nebo snížíme platby důchodcům, či budeme nečinně přihlížet šíření ekologických zátěží.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.