CZ EN

Legislativní proces ze strany Ministerstva financí více urychlit nelze

Reakce na: https://byznys.ihned.cz/c1-66664000-babis-sliboval-prehledne-zakony-firmy-ale-kvuli-nejasnym-danim-nevi-jake-ceny-si-maji-od-ledna-uctovat

Ministerstvo financí vyjadřuje politování nad průtahy v projednávání některých vládních tisků v Parlamentu, nicméně suverénem při přijímání zákonů je Poslanecká sněmovna a Ministerstvo financí nemůže případné obstrukční jednání žádným způsobem ovlivnit. To bezezbytku platí i pro schvalování daňového balíčku. Připomínáme, že daňový balíček pro rok 2020 byl vládou předložen do Poslanecké sněmovny již 13. června 2019, na tiskové konferenci byl představen již v květnu. S výjimkou minulého týdne však ke skluzu v jeho projednávání nedochází, legislativní proces postupuje naopak relativně rychle, a to i na základě maximální snahy Ministerstva financí, které se vždy zasahuje o co nejdřívější projednání v každé jeho fázi legislativního procesu.

Fakt, že třetí čtení daňového balíčku probíhá v říjnu, souvisí s řádným projednáním balíčku ve třech čteních a dále s obvyklým rozvrhem legislativních prací v Poslanecké sněmovně, mj. s parlamentními prázdninami (33. schůze skončila 12. července, 34. schůze začala 10. září). Připomínáme, že aby se nyní předešlo možnému zdržení projednávání letošního balíčku ve třetím čtení (mj. kvůli obstrukcím opozičních poslanců), iniciovala ministryně financí v pátek 18. října svolání mimořádné schůze k daňovému balíčku již na pátek 25. října.

Co se týká případného zasílání daňových zákonů do legislativního procesu s větším předstihem, to s ohledem na každoroční změny v oblasti daní fakticky nelze ve většině případů aplikovat. Daňový balíček totiž například obsahuje úpravu sazeb spotřební daně z tabákových výrobků, která v Evropské unii podléhá částečné harmonizaci, a je třeba ji pravidelně upravovat. Tato procedura postupuje podle stanoveného časového harmonogramu; například informace o prodejích tabákových výrobků má MF k dispozici až v polovině února následujícího roku, a teprve na základě těchto informací může začít s tvorbou předpisů na rok další. Konkrétně tedy letos až v druhé polovině února mohly započít práce na zjištění dodržení podmínek práva Evropské unie a po zjištění nutnosti národní právní předpisy upravit byl návrh zákona obsahující tuto změnu rozeslán do vnějšího připomínkového řízení již dne 4. dubna 2019.

Je rovněž třeba podotknout, že zástupci firem jsou na legislativním procesu účastni právě v rámci připomínkového řízení, a plánované úpravy daní jim jsou proto známy s předstihem výrazně delším, než daným vyhlášením zákona ve Sbírce zákonů, a mají možnost se k nim vyjádřit. Naopak například vynechání některých předparlamentních částí legislativního procesu za účelem jeho dřívějšího předložení Poslanecké sněmovně by podnikatelskou sférou mohlo být oprávněně vnímáno jako zásah do předvídatelnosti práva.

Pro případ, že by přece jen nedošlo ke schválení návrhu zákona včas, obsahuje daňový balíček v případech, kde je delší seznámení daňových subjektů s novou právní úpravou nezbytné a žádoucí, standardní přechodná ustanovení, na základě kterých se nová právní úprava použije až na zdaňovací období zahájená po nabytí účinnosti zákona. V oblasti spotřebních daní z tabákových komodit, kde je v souvislosti s povinným značením těchto výrobků nutné zajistit delší přechodné období než jedno zdaňovací období, přechodné ustanovení odkládá použitelnost nových sazeb spotřebních daní po období dvou až tří měsíců ode dne vyhlášení zákona, kdy konečná délka tohoto období závisí na konkrétním dni vyhlášení zákona.

Pro úplnost dodáváme, že spotřební daně mají v sobě inkorporovány přechodná ustanovení, díky kterým je reálný efekt nových sazeb vždy odložen (to také způsobuje, že očekávaný rozpočtový dopad za první rok aplikace je výrazně nižší než za rok druhý). Tato přechodná ustanovení mají právě za účel poskytnout čas pro přípravu na novou regulaci a jsou do návrhu přímo vtělena. U řady ostatních opatření – např. tvorba daňových rezerv, pak platí, že dopad změny bude až v termínu pro podání daňového přiznání za příslušný rok (tj. v roce 2021).

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.