CZ EN

odbor 22 - Financování územních rozpočtů

Odbor je zodpovědný za správu finančních vztahů územních rozpočtů ke SR. Připravuje část návrhu SR, SZÚ a finančního vypořádání vztahů se SR za ÚSC, DSO a RRRS.

Odbor je zodpovědný za správu finančních vztahů územních rozpočtů ke SR. Připravuje část návrhu SR, SZÚ a finančního vypořádání vztahů se SR za ÚSC, DSO a RRRS. Poskytuje dotace a návratné finanční výpomoci ÚSC a realizuje programové financování ve vlastnictví obcí. Zpracovává souhrnná data o hospodaření ÚSC, provádí analýzy v oblasti fiskální politiky, sleduje zadluženost ÚSC, DSO a RRRS, zajišťuje pro ně informační a poradenské služby a ověřuje zvláštní odbornou způsobilost úředníků ÚSC. Vykonává legislativní činnost v oblasti financování ÚSC. Vytváří koncepce, strategie a metodiky týkající se financování ÚSC. Vede správní řízení o udělení předchozího souhlasu s vydáním komunálních dluhopisů a v souvislosti se zadržováním daňových příjmů obcí a krajů při neplnění fiskálního pravidla rozpočtové odpovědnosti. Zpracovává souhrnná stanoviska ministerstva v rámci rozpočtového dozoru k uzavření či změně koncesní smlouvy. Je garantem metodiky výkaznictví a zveřejňování fiskálních údajů za subsektor místních vládních institucí dle požadavků směrnice Rady č. 2011/85/EU. Vede daňová řízení ve věcech porušení rozpočtové kázně v procesním režimu správy daní a správní řízení týkající se právních poměrů při poskytování dotací z územních rozpočtů. 

oddělení 2201 - Souhrnné rozpočtové vztahy územních rozpočtů a správa programů kapitoly VPS

vedoucí oddělení: Ing. Karla Rucká
telefon: (+420) 25704 2781
email: Karla.Rucka@mfcr.cz

oddělení 2202 - Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů

vedoucí oddělení: Ing. Tomáš Sluka
telefon: (+420) 25704 2421
email: Tomas.Sluka@mfcr.cz 

oddělení 2203 - Legislativa a metodika ÚSC

zástupce ředitele odboru a vedoucí oddělení: Ing. Věra Dědková
telefon: (+420) 25704 2478
email: Vera.Dedkova@mfcr.cz

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.