CZ EN

odbor 28 - Účetnictví, oceňování a související odborné profese

Odbor zkoumá problematiku v oblasti účetnictví podnikatelů, neziskových organizací a zdravotních pojišťoven a dále v oblasti uvádění ostatních zpráv zejména zpráv o udržitelnosti dle práva EU, analyzuje jejich stávající stav a navrhuje v těchto oblastech opatření.

Odbor zkoumá problematiku v oblasti účetnictví podnikatelů, neziskových organizací a zdravotních pojišťoven (dále jen „účetnictví soukromého sektoru“) a dále v oblasti uvádění ostatních zpráv zejména zpráv o udržitelnosti dle práva EU (dále jen „reporting“), analyzuje jejich stávající stav a navrhuje v těchto oblastech opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování účetního výkaznictví. Zpracovává koncepci dalšího vývoje v oblasti účetnictví soukromého sektoru a  reportingu. Pro změny v oblasti účetnictví soukromého sektoru a  reportingu zpracovává věcná řešení, včetně hodnocení dopadů regulace a věcných záměrů zákonů. Zajišťuje soulad právních předpisů v oblasti účetnictví soukromého sektoru a  reportingu s právem EU. Je věcným gestorem zákona upravujícího účetnictví, při výkonu této působnosti spolupracuje s odborem Daňová legislativa. Odbor zkoumá problematiku v oblasti regulace daňového poradenství, auditorské činnosti, zejména pokud jde o ověřování účetních závěrek (dále jen „povinný audit“) a činnosti účetních (dále jen „odborné profese“), analyzuje její stávající stav a navrhuje v této oblasti opatření k řešení aktuálních otázek a k jejímu dalšímu zefektivňování. Zpracovává koncepci dalšího vývoje v oblasti odborných profesí. V oblasti regulace odborných profesí odpovídá za zpracování věcných řešení, včetně hodnocení dopadů regulace a věcných záměrů zákonů. Zajišťuje soulad právních předpisů v působnosti odboru s právem EU. V oblasti povinného auditu zpracovává legislativní návrhy a zajišťuje jejich projednání ve vnitřním a vnějším připomínkovém řízení, v poradních orgánech ministerstva, v LRV a jejích komisích, ve vládě a v Parlamentu. Je gestorem zákona upravujícího výkon auditorské činnosti, působnost Komory auditorů České republiky, Rady pro veřejný dohled nad auditem a vyhlášky, kterou se stanoví odměny členům Rady pro veřejný dohled nad auditem. Je gestorem zákona upravujícího daňové poradenství a Komoru daňových poradců, při výkonu této působnosti spolupracuje s odborem Daňová legislativa. 

Odbor zkoumá problematiku v oblasti oceňování majetku, analyzuje stávající stav a navrhuje opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování této oblasti. Podílí se na zpracování koncepce státu v oblasti oceňování věcí (zejména majetku a služeb) a jejího rozvoje. Na základě koncepce oceňování věcí zpracovává věcná řešení, včetně věcných záměrů a hodnocení jejich dopadů. Provádí analýzy trhu vybraných věcí a jejich hodnot, na podkladě analýz a zejména ve vazbě na daňové a účetní předpisy navrhuje úpravy příslušné legislativy. Zajišťuje soulad právních předpisů v působnosti odboru s právem EU. V oblasti oceňování majetku zpracovává legislativní návrhy včetně legislativních návrhů v oblasti ocenění majetku ke správnému stanovení základu daně. Zajišťuje projednání legislativních návrhů v oblasti oceňování majetku ve vnitřním a vnějším připomínkovém řízení, v poradních orgánech ministerstva, v LRV a jejích komisích, ve vládě a v Parlamentu.  Je gestorem zákona o oceňování majetku a vyhlášky k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhlášky).

Odbor vede správní řízení související s poskytováním peněžních prostředků státního rozpočtu Radě pro veřejný dohled nad auditem.

Odbor v oblasti oceňování majetku garantuje v oblasti analytických zadání pro programátora úlohu OCN v ADIS.

Odbor zabezpečuje základní metodickou činnost v rozsahu věcné působnosti odboru v oblasti účetnictví soukromého sektoru a odborných profesí.

oddělení 2801 - Účetnictví

vedoucí oddělení:  Ing. et Ing. Jáchym Lukeš, PhD.
telefon: (+420) 25704 2190
email: Jachym.Lukes@mfcr.cz

oddělení 2802 - Oceňování majetku

vedoucí oddělení: Ing. Petr Polák
telefon: (+420) 25704 4265
email: Petr.Polak2@mfcr.cz

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.