CZ EN

oddělení 3901 - Správní činnosti v oblasti daní

Zkoumá problematiku v oblasti výkonu správy daní a jiných obdobných peněžitých plnění a metodického řízení v oblasti daní a jiných obdobných peněžitých plnění v působnosti orgánů finanční správy, a jiných působností vykonávaných těmito orgány.

a)    zkoumá problematiku v oblasti výkonu správy daní a jiných obdobných peněžitých plnění a metodického řízení v oblasti daní a jiných obdobných peněžitých plnění v působnosti orgánů finanční správy, a jiných působností vykonávaných těmito orgány, analyzuje její stávající stav a navrhuje v této oblasti opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování této oblasti,
b)    spolupracuje s odborem Sektorové politiky a odborem Mezinárodní daňová spolupráce a vztahy na koncepci dalšího vývoje daňové politiky a analýzách daňových příjmů z hlediska oblasti výkonu a metodického řízení daní a jiných obdobných peněžitých plnění v působnosti orgánů finanční správy a jiných působností vykonávaných těmito orgány,
c)    na základě koncepce dalšího vývoje daňové politiky zpracovává koncepci daňové politiky státu v oblasti výkonu a metodického řízení daní a jiných obdobných peněžitých plnění v působnosti orgánů finanční správy a jiných působností vykonávaných těmito orgány,
d)    vykonává působnost ministerstva jako správního orgánu prvního stupně v oblasti daní a jiných obdobných peněžitých plnění, pokud tuto působnost nevykonává jiný útvar,
e)    vykonává působnost ministerstva jako správního orgánu nejblíže nadřízeného GFŘ, pokud tuto působnost nevykonává jiný útvar,
f)    vykonává působnost ministerstva jako správního orgánu nejblíže nadřízeného jiným orgánům v oblasti daní a jiných obdobných peněžitých plnění v působnosti jiných orgánů než orgánů finanční správy, pokud tuto působnost nevykonává jiný útvar,
g)    dohlíží na metodické postupy orgánů finanční správy,
h)    získává a vyhodnocuje při své činnosti informace ze zahraničí, z aplikační praxe a z judikatury a spolupracuje s jinými orgány, institucemi a odbornou veřejností či subjekty v oblasti výkonu a metodického řízení daní a jiných obdobných peněžitých plnění v působnosti orgánů finanční správy a jiných působností vykonávaných těmito orgány včetně těch, které souvisejí s oblastí výkonu a metodického řízení daní a jiných obdobných peněžitých plnění v působnosti orgánů finanční správy a jiných působností vykonávaných těmito orgány,
i)    navrhuje vzory a zajišťuje vydávání, distribuci a likvidaci daňových tiskopisů a šablon, stvrzenek na pokuty a příkazových bloků a metodicky řídí postupy v této oblasti,
j)    zajišťuje vydávání, distribuci a likvidaci kolkových známek a metodicky řídí postupy v této oblasti,
k)    zajišťuje redakci, korekturu a distribuci Finančního zpravodaje,
l)    zajišťuje evidenci pokynů řady D a řady MF.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.