CZ EN

odbor 53 - Záležitosti Evropské unie

Odbor vypracovává, realizuje a koordinuje koncepci vztahů ministerstva vůči Radě EU, včetně jejích přípravných orgánů, a vnitrostátně vůči Výboru pro EU.

Odbor vypracovává, realizuje a koordinuje koncepci vztahů ministerstva vůči Radě EU, včetně jejích přípravných orgánů, a vnitrostátně vůči Výboru pro EU. Metodicky řídí a systémově koordinuje přípravu zástupců ministerstva na jednání v Radě ministrů financí a hospodářství (tzv. Rada ECOFIN), včetně přípravy COREPER, a přípravu ministerstva pro jednání Evropské rady a spolupráci s ministerstvy financí ostatních členských zemí EU a institucemi EU. Systémově koordinuje a metodicky vede Resortní koordinační skupinu ministerstva a její podskupiny. V oblasti agend týkajících se EU plní funkci hlavního kontaktního místa pro Úřad vlády a Stálé zastoupení ČR při EU. V rámci ministerstva tvoří a metodicky řídí realizaci koncepce vysílání zaměstnanců státní správy do institucí EU. Zabezpečuje v hospodářské a finanční oblasti problematiku bilaterálních vztahů s členskými státy EU a vztahů EU s dalšími zeměmi. Podílí se na zajištění povinností ČR v rámci některých pracovních skupin Rady EU v gesci jiných resortů. Zabezpečuje přístup do relevantních databází z hlediska agendy EU. Připravuje pozice ČR týkající se koordinace hospodářské politiky a rozpočtového dohledu v EU a podílí se na přípravě souvisejících dokumentů. Sleduje a analyzuje základní ekonomické a finanční tendence v EU a v dalších zemích, vůči nimž EU koordinuje své pozice, a vybrané strukturální politiky EU. Sleduje a analyzuje fungování Hospodářské a měnové unie a implementaci Paktu o stabilitě a růstu. Systémově koordinuje zastoupení a zajišťuje přípravu ČR v EFC a alternátech EFC, včetně jeho podvýborů, a v EPC, včetně jeho pracovních skupin. Koncepčně řídí, metodicky vede a koordinuje přípravu víceletého finančního rámce a ročního rozpočtu EU s důrazem kladeným na vyjednávání podmínek pro financování kohezní politiky z rozpočtu EU. Metodicky zajišťuje a koordinuje odvody vlastních zdrojů do rozpočtu EU a vystupuje v této souvislosti jako koordinátor vztahů vůči orgánům EU. Odbor analyzuje relevantní judikaturu Soudního dvora EU s ohledem na působnost ministerstva, navrhuje opatření za účelem řádného převzetí acquis a zodpovídá za náležitou ochranu zájmů ČR v rámci působnosti ministerstva vůči Evropské komisi a Soudnímu dvoru EU. Odbor zabezpečuje a systémově koordinuje v rámci ministerstva administrativně-technické činnosti spojené s harmonizací právních předpisů a zabezpečuje kontrolu činnosti v oblasti harmonizace práva ČR s právem EU. Odbor zabezpečuje vztahy vyplývající pro ministerstvo z členství v Radě Evropy, podílí se na přípravě vybraných právních dokumentů, které jsou uzavírány se zahraničními subjekty, včetně dokumentů uzavíraných v rámci mezinárodních organizací a institucí. Odbor dále spolupracuje na přípravě dalších právních předpisů, které jsou v gesci jiných útvarů ministerstva nebo ostatních ústředních správních úřadů a zabezpečuje komunikaci s ÚOHS v oblasti veřejných podpor.

oddělení 5301 - Koordinace agendy EU

vedoucí oddělení: Ing. Hana Jirmásková
telefon: (+420) 25704 2324
email: Hana.Jirmaskova@mfcr.cz

oddělení 5302 - Hospodářská a finanční politika EU

vedoucí oddělení: Mgr. Lenka Kameníčková
telefon: (+420) 25704 3176
email: Lenka.Kamenickova@mfcr.cz

oddělení 5303 - Rozpočet EU

vedoucí oddělení: Ing. Jana Baďová
telefon: (+420) 25704 2349
email: Jana.Badova@mfcr.cz

oddělení 5304 - Evropské a mezinárodní právo

vedoucí oddělení: Mgr. Martin Matějec
telefon: (+420) 25704 3917
email: Martin.Matejec@mfcr.cz

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.