CZ EN

oddělení 5301 - Koordinace agendy EU

Zpracovává, koordinuje a realizuje koncepci vztahů ministerstva vůči Radě EU; formuluje koncepci a systémově koordinuje za ministerstvo činnost vázající se k aktivitám jednotlivých předsednictví Rady EU.

a)    zpracovává, koordinuje a realizuje koncepci vztahů ministerstva vůči Radě EU; formuluje koncepci a systémově koordinuje za ministerstvo činnost vázající se k aktivitám jednotlivých předsednictví Rady EU,
b)    zpracovává a koordinuje za ministerstvo strategické dokumenty k problematice EU, metodicky řídí a koordinuje přípravu zástupců MF na jednání v Radě ECOFIN, včetně projednávání mandátu v Resortní koordinační skupině ministerstva a ve Výboru pro EU,
c)    zpracovává, koordinuje a realizuje koncepci vztahů ministerstva vůči členským zemím EU, zabezpečuje problematiku bilaterálních vztahů EU s kandidátskými a přistupujícími zeměmi EU, s výjimkou záležitostí technické pomoci a sledování makroekonomického vývoje v těchto zemích,
d)    spolupracuje se zastupitelskými úřady členských a kandidátských zemí EU a zemí EFTA v ČR, v rámci toho vyhodnocuje a zpracovává informace související s problematikou projednávanou v Radě ECOFIN, informuje zastupitelské úřady ČR v zemích EU a zastupitelské úřady členských států EU v ČR v souvislosti s přípravou Rady ECOFIN,
e)    zajišťuje a systémově koordinuje přípravu za ministerstvo pro jednání předsedy vlády a ministra zahraničních věcí v institucích EU, zejména v souvislosti s konáním Evropské rady,
f)    zpracovává a realizuje koncepci vztahů ministerstva vůči Výboru pro EU na vládní a pracovní úrovni, zajišťuje a koordinuje přípravu podkladů a účast zástupců ministerstva na jednání Výboru pro EU, zejména ve vazbě na zasedání COREPER I a COREPER II; v oblasti agendy EU je hlavním kontaktním místem pro Úřad vlády ČR jako centrálního koordinátora agend EU, zajišťuje a koordinuje za ministerstvo plnění úkolů zadaných Výborem pro EU,
g)    zajišťuje zásadní postoje a přístupy vůči Výboru pro EU prostřednictvím systémové koordinace výstupů a metodického vedení Resortní koordinační skupiny Ministerstva financí (RKS MF) ustavené v souladu s usnesením vlády č. 427/2003; zajišťuje funkci sekretariátu RKS MF,
h)    metodicky řídí a koordinuje činnost Resortních koordinačních podskupin MF (RKP MF), monitoruje vzájemnou slučitelnost a provázanost pozic formulovaných v rámci jednotlivých RKP MF,
i)    spolupracuje se Stálým zastoupením ČR při EU v Bruselu, zejména při přípravě na zajištění jednání Rady ECOFIN, podkladů pro zasedání COREPER a celkové koordinaci agendy EU na ministerstvu,
j)    zabezpečuje a systémově koordinuje přípravu pozic a podkladů ministerstva v rámci následujících agend a oblastí: (i) rozšíření EU, (ii) dvoustranné vztahy a vztahy EU vůči zemím EFTA, (iii) vztahy vůči Visegradské skupině, (iv) vztahy vůči vybraným třetím zemím včetně monitoringu příslušných pracovních skupin Rady EU, (v) jednání Výboru Rady EU pro otázky společné obchodní politiky v hlavní gesci MPO,
k)    prostřednictvím zapojení do resortních koordinačních skupin ostatních resortů zabezpečuje monitorování relevantních výstupů zpracovaných těmito resorty,
l)    zabezpečuje uživatelské funkce systému DMS a přístup do relevantních databází z hlediska agendy EU (DAP, Portál pro delegáty),
m)    vede jednání s partnery v orgánech EU, jakož i v ostatních členských státech EU, týkající se problematiky v působnosti oddělení,
n)    v rámci ministerstva tvoří a metodicky řídí realizaci koncepce vysílání zaměstnanců státní správy do institucí EU, včetně dohledu nad čerpáním prostředků s tím souvisejících,
o)    na základě zadání vedení ministerstva monitoruje vývoj ve vybraných agendách a politikách EU v gesci jiných resortů.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.