CZ EN

odbor 27 - Finanční trhy I

Odbor se podílí na tvorbě koncepce politiky finančního trhu, tvoří státní koncepci v oblastech bankovnictví, stavebního spoření, družstevního peněžnictví, dohledu a finanční stability.

Odbor se podílí na tvorbě koncepce politiky finančního trhu, tvoří státní koncepci v oblastech bankovnictví, stavebního spoření, družstevního peněžnictví, dohledu a finanční stability. Připravuje koncepční materiály ke stanovení politiky a k podpoře rozvoje českého finančního trhu a podílí se na vytváření jednotného finančního trhu v EU. Provádí komplexní analýzy a predikce finančního trhu v oblastech bankovnictví, stavebního spoření, družstevního peněžnictví, kapitálového trhu, pojišťovnictví, penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření v ČR i v mezinárodním kontextu. Vyhodnocuje vývoj světového finančního trhu, včetně vlivu světové globalizace na domácí finanční trh. Koordinuje stanoviska pro přípravu jednání orgánů EU v oblasti finančního trhu. Podílí se na zpracování strategických návrhů pro opatření a postup ministerstva v oblasti finančního trhu. Vykonává legislativní činnost v oblastech bankovnictví, stavebního spoření, družstevního peněžnictví, dohledu nad finančním trhem a finanční stability a zajišťuje jejich harmonizaci s právem EU, vč. zastupování ČR v pracovních skupinách a výborech Evropské komise a Rady EU v souvislosti s legislativními návrhy v rozsahu své působnosti. Podílí se odborně na agendě finančních trhů ve vztahu k EU v gesci Rady ECOFIN a výboru EFC. Zabezpečuje a zpracovává v rozsahu své působnosti agendu ve vztahu k orgánům EU, OECD, WB, MMF a FSB. Zajišťuje koordinaci činností a účast ministerstva v souvislosti s evropským rámcem řešení krizí na finančním trhu. Zajišťuje podporu pro činnosti národního koordinátora pro zavedení eura a činnost NKS na základě příslušných usnesení vlády. Zajišťuje koordinaci celkových praktických příprav na zavedení eura v ČR a působí jako Organizační výbor NKS. 

oddělení 2701 - Analýzy finančního trhu

zástupce ředitele odboru a vedoucí oddělení: Ing. Petra Richterová
telefon: (+420) 25704 3430
email: Petra.Richterova@mfcr.cz

oddělení 2702 - Finanční stabilita a dohled

vedoucí oddělení: Ing. Mgr. Tomáš Müller
telefon: (+420) 25704 2406
email: Tomas.Muller@mfcr.cz

oddělení 2703 - Bankovnictví

vedoucí oddělení: Ing. Mgr. Jaroslav Křemen
telefon: (+420) 25704 2031
email: Jaroslav.Kremen@mfcr.cz

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.