CZ EN

oddělení 3501 - Kapitálový trh

Vytváří koncepci politiky finančního trhu v oblasti kapitálového trhu.

a)    vytváří koncepci politiky finančního trhu v oblasti kapitálového trhu,
b)    zkoumá fungování finančního trhu v oblasti kapitálového trhu, analyzuje jeho stávající stav a navrhuje opatření k řešení aktuálních otázek v této oblasti,
c)    získává a vyhodnocuje informace ze zahraničí, z aplikační praxe a z judikatury a spolupracuje s jinými orgány, institucemi nebo subjekty působícími v oblasti kapitálového trhu, včetně České národní banky a profesních a spotřebitelských sdružení,
d)    zpracovává strategické návrhy, dopadové a srovnávací studie, návrhy věcných řešení a návrhy věcných záměrů zákonů v oblasti kapitálového trhu,
e)    zpracovává návrhy právních předpisů v oblasti kapitálového trhu,
f)    zajišťuje projednání návrhů věcných záměrů zákonů a návrhů právních předpisů v oblasti kapitálového trhu ve vnitřním a vnějším připomínkovém řízení, v poradních orgánech ministerstva, v LRV a jejích komisích, ve vládě a v Parlamentu a jeho výborech,
g)    zajišťuje soulad právních předpisů v oblasti kapitálového trhu s právem EU a s dalšími mezinárodními závazky ČR,
h)    zajišťuje zpracování podkladů pro notifikační proces právních předpisů EU v oblasti kapitálového trhu,
i)    zastupuje ČR v pracovních skupinách a výborech Evropské komise a Rady EU a připravuje podklady pro jednání zástupce ČR v Radě EU a jejích výborech v oblasti kapitálového trhu,
j)    zabezpečuje a zpracovává další agendu ve vztahu k orgánům EU, OECD a dalších mezinárodních organizací v oblasti kapitálového trhu.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.