Novinky

ARES

oddělení 7002 - Kompetenční systémy
oddělení 7002 - Kompetenční systémy

Vydáno

 • Informační systém
 • ARES
 • Integrace ARES
 • Veřejný sektor
 • Soukromý sektor
Aktualizováno 29. 11. 2017
 • Doplněna - Detailní architektura ARES (Projekt „Integrace ARES se systémem ZR“)
 • Doplněna - Analýza současného stavu ARES ve vazbě na existující legislativu a analýza legislativou stanovených vazeb ARES na poskytovatele a příjemce dat a služeb ARES
 • Doplněna - Prezetace - Základní principy ARES se zdrojovými registry (ZR)
 • Doplněna - Tisková zpráva o ukončení projektu Integrace ARES se ZR
 • Aktualizace textu
 • Aktualizace textu - Podmínky provozu ARES

ARES - Administrativní registr ekonomických subjektů

IS ARES

Administrativní registr ekonomických subjektů je informační systém, který umožňuje vyhledávání nad ekonomickými subjekty registrovanými v České republice. Zprostředkovává zobrazení údajů vedených v jednotlivých registrech, ze kterých čerpá data (tzv. zdrojové registry).

Všechny informace zpřístupněné systémem ARES mají pouze informativní charakter a nemohou být použity jako průkazný podklad pro soudní řízení ani nemůže být požadována náhrada škody, která by vznikla jejich využitím.

V souladu s novelou Obchodního zákoníku s účinností od 1.1.2012 a vzhledem k tomu, že rodná čísla jsou citlivé údaje, nejsou v ARES nadále již rodná čísla zveřejňována. Zároveň rodná čísla nevypisují a není ani umožněno vyhledávání dle rodných čísel.

Podmínky provozu ARES

Účelem www aplikace ARES Ministerstva financí je souhrnně zpřístupnit údaje z informačních systémů pro vedení registrů a evidencí veřejné správy o ekonomických subjektech. ARES přehledně zpřístupňuje údaje, přebírané ze zdrojových registrů do databáze ARES a současně umožňuje přímé přepnutí do www aplikací orgánů veřejné správy, které příslušné informační systémy provozují, pokud tyto aplikace již existují.

Všechny údaje, které ARES zpřístupňuje, mají pouze informativní charakter a nemají charakter úřední listiny. Jejich výpis (prostřednictvím ARES) proto nemůže být použit jako průkazní materiál pro úřední jednání.

Vzhledem k charakteru aplikace ARES nenese Ministerstvo financí odpovědnost za aktuálnost a úplnost údajů z databáze ARES ani za nepřetržitý provoz www aplikací pro zpřístupnění údajů z informačních systémů zdrojových registrů ani za korektnost a aktuálnost jimi zpřístupňovaných informací. Ministerstvo financí neodpovídá za případné škody způsobené použitím údajů získaných prostřednictvím aplikace ARES.

Účelem provozování aplikace je poskytnout rychlé a obecně dostupné informace o jednotlivých subjektech. K tomuto účelu není pro běžného uživatele přístup k aplikaci ARES omezen. S ohledem na charakter provozu ARES a jeho zabezpečení si Ministerstvo financí vyhrazuje právo omezit nebo znemožnit přístup k www aplikaci ARES uživatelům, kteří denně odešlou k vyřízení více než 10.000 dotazů v době od 8:00 hod. do 18:00 hod. nebo více než 50.000 dotazů v době od 18:00 hod. do 8:00 hod. rána následujícího dne, nebo se snaží o porušení bezpečnostní ochrany www serveru Ministerstva financí.

Obnovení přístupu k údajům aplikace ARES po jeho případném zákazu bude řešeno zásadně na základě dostatečných písemných záruk, které uživatel dohodne s Ministerstvem financí.

Projekt „Integrace ARES se systémem ZR“

Projekt „Integrace ARES se systémem ZR“ registrační číslo CZ.1.06/1.1.00/07.06406 byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu.

Obrazek - Projekt „Integrace ARES se systémem ZR“ registrační číslo CZ.1.06/1.1.00/07.06406 je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím IOP

 • Cílem integrace bylo zajistit napojení informačního systému ARES na systém základních registrů a umožnit využití jednotných a referenčních údajů poskytovaných systémem základních registrů pro zkvalitnění údajů zpracovávaných v systému ARES. Zkvalitnění datové základny ARES přineslo vyšší kvalitu poskytovaných služeb uživatelům z řad veřejné správy, firmám a institucím. Kromě zvýšení kvality informací poskytovaných prostřednictvím ARES odběratelům dat byla cílem integrace podpora tvorby datové základny ROS a komunikace základních a dalších registrů veřejné správy navzájem a s dalšími relevantními systémy veřejné správy.

Dokumenty ke stažení

Popis ARES

Administrativní registr ekonomických subjektů - (Access to Registers of Economic Subjects) - ARES je IS, který zpřístupňuje veřejné údaje o ekonomických subjektech z informačních systémů (zdrojů) veřejné správy. ARES obsahuje údaje ze základních (majoritních) zdrojů, které jsou formou odkazů doplněny údaji z minoritních zdrojů. Při zpracování se používají též kontrolní zdroje.

Popis zdrojů a aplikací:

I. majoritní zdroje

 • Veřejný rejstřík (VR), vedený rejstříkovými soudy
 • Živnostenský rejstřík (RŽP), vedený Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR
 • Registr ekonomických subjektů (RES), vedený Českým statistickým úřadem
 • Registr církví a náboženských společností (RCNS), vedený Ministerstvem kultury ČR
 • Evidence zemědělského podnikatele (EZP), která je vedena Ministerstvem zemědělství ČR
 • Seznam politických stran a hnutí (PSH), vedený Ministerstvem vnitra ČR
 • Rejstřík škol a školských zařízení (RŠ), vedený Ministerstvem školství a tělovýchovy ČR

II. další zdroje

 • Registr plátců daně z přidané hodnoty (DPH, SkDPH), vedený Finanční správou
 • Registr plátců spotřební daně (SD), vedený Celní správou ČR
 • Účelový registr organizací systému ARIS (RARIS), vedený Ministerstvem financí ČR
 • Centrální evidence dotací z rozpočtu (CEDR), která je vedena Generálním finančním ředitelstvím,
 • Centrální evidence úpadců (CEU), která je vedena Ministerstvem spravedlnosti ČR
 • Insolvenční rejstřík (IR), který je veden Ministerstvem spravedlnosti ČR.

III. kontrolní zdroj

 • Registr územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN), vedený Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním

Všechny informace zpřístupněné systémem ARES mají pouze informativní charakter a nemohou být použity jako průkazný podklad pro soudní řízení ani nemůže být požadována náhrada škody, která by vznikla jejich využitím

Ministerstvo financí nenese odpovědnost za způsob použití a interpretaci údajů z databáze ARES v jiných portálech a systémech, které zpřístupňují údaje o ekonomických subjektech s odkazem na zdroj údajů z ARES.

Pokud je subjekt členem skupiny registrované podle §5a zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je třeba údaje dohledat přímo v Registru plátců DPH podle jí přiděleného daňového identifikačního čísla (DIČ), protože skupina registrovaná podle uvedeného paragrafu není ekonomickým subjektem, nemá samostatnou právní subjektivitu a nemůže být proto ani samostatně uvedena v ARES. Skupina se považuje pouze za samostatnou osobu povinnou k dani z přidané hodnoty.

Úřady registrace

I. Rejstříkové soudy

Obchodní rejstřík vede krajský soud pro podnikatele, kteří mají své sídlo v obvodu tohoto krajského soudu. Nemají-li své sídlo, je příslušný soud podle místa podnikání; nemá-li podnikatel ani místo podnikání, je k vedení obchodního rejstříku příslušný soud podle místa bydliště podnikatele.

Obchodní rejstřík pro zahraniční osobu (§ 21 odst. 2 obch. zák.) vede soud, v jehož obvodu je umístěn její podnik nebo jeho organizační složka (§ 21 odst. 3 obch. zák.).

Připomínky k obsahu zápisů v obchodním rejstříku je nutno směřovat vždy příslušnému soudu.

Upozornění: Připomínky doručené prostřednictvím služby e-mailu soud ověří a případné chyby v databázi opraví. Soud nebude na takto doručené připomínky písemně odpovídat a nebude je považovat jako podnět pro zahájení soudního řízení (§ 32 obchodního zákona).

Rejstříkové soudy
Krajský soud, e-mail Poznámka
Městský soud v Praze pro oblast hlavního města Praha a dále pro okresy: Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Praha-východ, Praha-západ, Příbram a Rakovník
OR@msoud.pha.justice.cz
Krajský soud v Českých Budějovicích pro okresy: České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Pelhřimov, Písek, Prachatice, Strakonice a Tábor
rejstrik@ksoud.cbu.justice.cz
Krajský soud v Plzni pro okresy: Domažlice, Cheb, Karlovy Vary, Klatovy, Plzeň-město, Plzeň-jih, Plzeň-sever, Rokycany, Sokolov a Tachov
spravce@ksoud.plz.justice.cz
Krajský soud v Ústí nad Labem pro okresy: Česká Lípa, Děčín, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Liberec, Litoměřice, Louny, Most, Teplice a Ústí nad Labem
posta@ksoud.unl.justice.cz
Krajský soud v Hradci Králové pro okresy: Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Chrudim, Jičín, Náchod, Pardubice, Rychnov nad Kněžnou, Semily, Svitavy, Trutnov a Ústí nad Orlicí
rejstrik@ksoud.hrk.justice.cz
Krajský soud v Brně pro okresy: Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Jihlava, Kroměříž, Prostějov, Třebíč, Uherské Hradiště, Vyškov, Zlín, Znojmo a Žďár nad Sázavou
posta@ksoud.brn.justice.cz
Krajský soud v Ostravě pro okresy: Bruntál, Frýdek-Místek, Jeseník, Karviná, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava-město, Přerov, Šumperk a Vsetín
ksostrava@ksoud.ova.justice.cz

 

II. Český statistický úřad

Připomínky k údajům ze statistického Registru ekonomických subjektů (RES) zasílejte laskavě na e-mail adresu: res-web@gw.czso.cz.

III. Živnostenské úřady

 • Hlavní město Praha
 • Jihočeský kraj
 • Jihomoravský kraj
 • Karlovarský kraj
 • Kraj Vysočina
 • Královéhradecký kraj
 • Liberecký kraj
 • Moravskoslezský kraj
 • Olomoucký kraj
 • Pardubický kraj
 • Plzeňský kraj
 • Středočeský kraj
 • Ústecký kraj
 • Zlínský kraj

IV. Finanční úřady

 • Hlavní město Praha
 • Jihočeský kraj
 • Jihomoravský kraj
 • Karlovarský kraj
 • Kraj Vysočina
 • Královéhradecký kraj
 • Liberecký kraj
 • Moravskoslezský kraj
 • Olomoucký kraj
 • Pardubický kraj
 • Plzeňský kraj
 • Středočeský kraj
 • Ústecký kraj
 • Zlínský kraj

Kontakty - ARES

Připomínky, náměty i dotazy můžete zaslat na e-mail adresu ares@mfcr.cz. Pokud budou technicky realizovatelné, budou využity při návrhu dalších etap rozvoje.

Doporučované

Nejčtenější