Novinky

Etický kodex zaměstnanců ČR – Ministerstva financí

odbor 30 - Personální
odbor 30 - Personální

Vydáno

  • Personalistika MF
  • Etický kodex
  • Veřejná správa
  • Veřejný sektor
Aktualizováno 1. 11. 2016
  • Aktualizace Etického kodexu MF
  • Aktualizace zveřejněných informací k etickému kodexu MF

Vláda České republiky přijala dne 9.5.2012 svým usnesením č. 331  (Příloha č.1 k usnesení č. 331) Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy (dále jen „Kodex“). Současně vláda uložila všem členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních úřadů i jiných správních úřadů využít Kodex k vydání vlastního etického kodexu.

Etický kodex MF

Etický kodex zaměstnanců ČR – Ministerstva financí (.PDF, 116 kB)Tento etický kodex je závazný pro zaměstnance Ministerstva financí v pracovněprávních vztazích.

Pro státní zaměstnance dle zákona o státní službě je závazný služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 13/2015.

 

Doporučované

Nejčtenější