Novinky

2012

Přehled přijatých oznámení na protikorupční linku a email . Sdělení o vyhodnocení a využití příchozích informací - v roce 2012.

ilustrace

Vydáno

Informace o využití přijatých oznámení z protikorupční linky a e- mailové adresy Ministerstva financí za rok 2012

Zdroj: Odbor 56- Interní audit a inspekce MF, aktualizováno ke dni 28. února 2013 v souladu s usnesením vlády č. 329 ze dne 23. března 2009

  • Tabulka č. 1 - Přehled přijatých oznámení podle způsobu poskytnutí informace
  • Tabulka č. 2 - Přehled přijatých oznámení podle kategorií informací dle věcného zaměření
  • Tabulka č. 3 - Přehled způsobu vyhodnocení přijatých oznámení 
  •