Novinky

Veřejné diskuze

Konzultace a diskuze Ministerstva financí s odbornou veřejností.

ilustrace

Aktualizováno

Konzultace - vyhodnocení zákona o platebním styku a směrnice PSD2

Ministerstvo financí jako gestor zákona o platebním styku vyzývá spotřebitele i odbornou veřejnost, aby ze svého pohledu zhodnotili úspěšnost a aktuálnost evropské směrnice PSD2 a českého zákona o platebním styku. Vaše odpovědi prosím odešlete do 31. března 2022.

Vydáno

Akt o datech – evropská úprava neosobních dat

Evropská komise představila Akt o datech, legislativní návrh, který má za cíl přispět k budování evropské datové ekonomiky a definovat právní rámec pro přístup k neosobním datům a jejich využívání. Vaše podněty do připravované rámcové pozice k tomuto legislativnímu návrhu zasílejte z do 11. března 2022.

Vydáno

Veřejná konzultace Evropské komise ke směrnici o hypotékách

Evropská komise na konci roku 2021 vyhlásila v rámci přípravy revize směrnice o hypotékách (MCD) veřejnou konzultaci, jejímž cílem je shromáždit od odborné veřejnosti další podněty k hodnocení fungování současné směrnice a možných budoucích legislativních či nelegislativních změn.

Vydáno

Evropská komise uveřejnila návrh nařízení o evropských zelených dluhopisech

Dne 6. července 2021 byl Evropskou komisí uveřejněn návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských zelených dluhopisech – jedná se o standard, jímž se potenciální emitenti zelených dluhopisů budou muset řídit v případech, kdy dané označení („evropský zelený dluhopis“ nebo „EuGB“) budou chtít používat.

Vydáno

Zahájení meziresortního připomínkového řízení a veřejná konzultace k návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí předložilo dne 30. července 2021 do meziresortního připomínkového řízení návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění pozdějších předpisů.