CZ EN

Výběr dealerů

Uchazeč, který se chce stát členem skupiny primárních dealerů nebo skupiny dealerů, musí Ministerstvu financí předložit písemnou přihlášku. Ministerstvo financí vybírá členy skupiny primárních dealerů a skupiny dealerů na roční období počínající 1. lednem a končící 31. prosincem. Výběr je oznámen primárním dealerům a dealerům nejpozději 30. listopadu roku předcházejícímu příslušnému období. Ministerstvo financí si vyhrazuje právo určit počet členů skupiny primárních dealerů a skupiny dealerů a rovněž poměr rezidentů a nerezidentů mezi členy skupiny primárních dealerů a skupiny dealerů.

Primárním dealerem nebo dealerem se mohou stát pouze následující subjekty:

 • banka s bankovní licencí udělenou v souladu s ustanovením § 4 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, která je na základě licence oprávněna k poskytování investičních služeb podle § 4 odst. 2. písm. a) až c) a e) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů,
 • pobočka zahraniční banky s bankovní licencí udělenou v souladu s § 5 zákona o bankách, která je na základě této licence oprávněna k poskytování investičních služeb v souladu s § 4 odst. 2. písm. a) až c) a e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu,
 • zahraniční osoba se sídlem v jiném členském státě Evropské unie, která je na základě jednotné licence podle § 5c a násl. Zákona o bankách oprávněna k činnostem podle § 5d písm. d) a g) bod 4 zákona o bankách na území České republiky,
 • obchodník s cennými papíry dle § 5 zákona o podnikání na kapitálovém trhu, který je oprávněn poskytovat investiční služby dle § 4 odst. 2 písm. a) až c) a e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu,
 • zahraniční osoba poskytující v souladu s § 28 zákona o podnikání na kapitálovém trhu investiční služby dle § 4 odst. 2 písm. a) až c) a e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu prostřednictvím své pobočky
 • zahraniční osoba se sídlem v jiném členském státě Evropské unie, která je na základě jednotné licence podle § 24 a 25 zákona o podnikání na kapitálovém trhu oprávněna poskytovat investiční služby podle § 4 odst. 2 písm. a) až c) a e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu na území České republiky,
 • zahraniční osoba sídlem v jiném členském státě Evropské unie, která je bankou, pobočkou banky, obchodníkem s cennými papíry nebo pobočkou obchodníka s cennými papíry a která je oprávněna k poskytování investičních služeb podle § 4 odst. 2 písm. a) až c) a e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu na území členského státu Evropské unie
 • právnická osoba pověřená Prudential Regulation Authority (Finančním regulačním úřadem) ve Velké Británii a regulovaná Financial Conduct Authority (Úřadem pro finanční etiku) ve Velké Británii a Prudential Regulation Authority (nebo jakýmkoliv nástupnickým orgánem) k provádění regulovaných aktivit, které minimálně zahrnují: (i) obchodování s investicemi jako hlavní činnost; (ii) obchodování s investicemi jako agent; (iii) zajištění (realizace) obchodů s investicemi; a (iv) investiční poradenství.

 

Uchazeč, který se chce stát členem skupiny primárních dealerů, musí k okamžiku podání přihlášky splňovat tato kritéria:

 • být součástí skupiny kde právnické osoby plní funkci primárního dealera či dealera (či funkci obdobnou) v nejméně třech dalších členských státech Evropské unie zároveň (vztahuje se pouze na nerezidenty),
 • být na vysoké úrovni v řízení, zkušenostech, obchodní kapacitě a zároveň prokázat dostatečnou geografickou a institucionální distribuční kapacitu,
 • v šestiměsíčním období předcházejícím předložení přihlášky se prostřednictvím jednoho nebo více členů skupiny primárních dealerů zúčastnit aukcí a upsat nejméně 3 % z celkové jmenovité hodnoty střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů umístěných v tomto období Ministerstvem financí,
 •  být aktivním účastníkem DETS, tzn. plnit kotační povinnosti, po dobu nejméně 6 měsíců před předložením přihlášky a mít historii aktivního sekundárního obchodování se střednědobými a dlouhodobými státními dluhopisy,
 • prokázat svou historii o podpoře trhu se státními dluhopisy a propagaci státních dluhopisů vhodnými analýzami, výzkumy a publikacemi,
 • dle názoru Ministerstva financí udržovat dostatečné zdroje ve smyslu lidských zdrojů, finanční situace a vnitřní organizace, obchodních a prodejních jednotek pro podporu efektivního primárního a sekundárního trhu se státními dluhopisy,
 • dle názoru Ministerstva financí udržovat nejvyšší úroveň v praxi finančního podnikání v souladu s cíli Ministerstva financí dosáhnout organizovaného, efektivního a likvidního trhu se státními dluhopisy.

 

Uchazeč, který se chce stát členem skupiny dealerů, musí k okamžiku podání přihlášky splňovat tato kritéria:

 • být součástí skupiny, kde právnické osoby plní funkci rimárního dealera či Dealera (či funkci obdobnou) v nejméně třech dalších členských státech Evropské unie zároveň (vztahuje se pouze na nerezidenty),
 • být na vysoké úrovni v řízení, zkušenostech, obchodní kapacitě a zároveň prokázat dostatečnou geografickou a institucionální distribuční kapacitu,
 • prokázat svou historii o podpoře trhu se státními dluhopisy a propagaci státních dluhopisů vhodnými analýzami, výzkumy a publikacemi,
 • dle názoru Ministerstva financí udržovat dostatečné zdroje ve smyslu lidských zdrojů, finanční situace a vnitřní organizace, obchodních a prodejních jednotek pro podporu efektivního primárního a sekundárního trhu se státními dluhopisy,
 • dle názoru Ministerstva financí udržovat nejvyšší úroveň v praxi finančního podnikání v souladu s cíli Ministerstva financí dosáhnout organizovaného, efektivního a likvidního trhu se státními dluhopisy.

 

Primární dealeři a dealeři budou vybráni Ministerstvem financí ze současné skupiny primárních dealerů, ze současné skupiny dealerů a z jiných institucí, které Ministerstvo financí posoudí. Ministerstvo financí má rovněž oprávnění nahradit stávajícího člena skupiny primárních dealerů nebo skupiny dealerů, který odstoupil během platnosti dohody.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.