CZ EN

Hodnocení primárních dealerů českých státních dluhopisů za rok 2022

Ministerstvo financí uveřejňuje Hodnocení primárních dealerů českých státních dluhopisů za rok 2022. Výsledky hodnocení primárních dealerů budou rovněž součástí Zprávy o řízení státního dluhu České republiky za rok 2022, kterou v souladu s kalendářem uveřejňovaných informací Ministerstvo financí plánuje uveřejnit 28. února 2023.

Metodika hodnocení primárních dealerů je definována v příloze I Dohody o výkonu práv a povinností primárního dealera českých státních dluhopisů, která v souladu s nejlepší mezinárodní praxí specifikuje práva a povinnosti jednotlivých členů skupiny primárních dealerů a tím poskytuje institucionální rámec pro spolupráci Ministerstva financí s finančními institucemi při financování státu a řízení státního dluhu, a podrobně je popsána ve Zprávě o řízení státního dluhu České republiky v příloze I. Činnost primárních dealerů je hodnocena čtvrtletně na základě tzv. APEI vždy za čtyři po sobě následující hodnocená období.

Hodnoceno bylo všech devět primárních dealerů. Jejich aktuální seznam je dostupný na internetových stránkách Ministerstva financí zde, přičemž v souladu s odstavcem 6.6 Dohody o výkonu práv a povinností primárního dealera českých státních dluhopisů je uveřejněn seznam vždy prvních pěti nejlépe hodnocených členů skupiny primárních dealerů.

CELKOVÉ HODNOCENÍ PRIMÁRNÍCH DEALERŮ
Pořadí Primární dealer Body
1. KBC Bank NV / Československá obchodní banka, a. s. 83,3
2. PPF banka a.s. 61,2
3. Société Générale / Komerční banka, a.s. 50,5
4. Erste Group Bank AG / Česká spořitelna, a.s. 48,2
5. J. P. Morgan SE 32,2

Poznámka: Maximální možný počet bodů v celkovém hodnocení je 100.

HODNOCENÍ PRIMÁRNÍCH DEALERŮ NA PRIMÁRNÍM TRHU
Pořadí Primární dealer Body
1. KBC Bank NV / Československá obchodní banka, a. s. 42,9
2. PPF banka a.s. 36,5
3. Société Générale / Komerční banka, a.s. 26,2
4. Erste Group Bank AG / Česká spořitelna, a.s. 25,6
5. UniCredit Bank AG / UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 14,1

Poznámka: Maximální možný počet bodů v tomto kritériu je 55.

HODNOCENÍ PRIMÁRNÍCH DEALERŮ NA SEKUNDÁRNÍM TRHU
Pořadí Primární dealer Body
1. KBC Bank NV / Československá obchodní banka, a. s. 40,5
2. PPF banka a.s. 24,7
3. Société Générale / Komerční banka, a.s. 24,2
4. J. P. Morgan SE 24,1
5. Erste Group Bank AG / Česká spořitelna, a.s. 22,6

Poznámka: Maximální možný počet bodů v tomto kritériu je 45.

Výsledky hodnocení primárních dealerů ke konci prvního, druhého a třetího čtvrtletí budou nadále uveřejňovány pouze ve Čtvrtletní zprávě o řízení státního dluhu České republiky za příslušné období.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář