CZ EN

Základní informace

Primární dealer

Primární dealer má výhradní právo užívat titulu Primární dealer českých státních dluhopisů na základě práv a povinností stanovených Dohodou o výkonu práv a povinností primárního dealera českých státních dluhopisů.

Mezi povinnosti Primárního dealera patří zejména povinnost:

  • účastnit se aukcí střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů organizovaných jménem Ministerstva financí Českou národní bankou a nakoupit nejméně 3 % z celkové jmenovité hodnoty střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů prodaných v aukcích ve čtyřech po sobě jdoucích hodnocených obdobích,
  • být tvůrcem sekundárního trhu prostřednictvím určené elektronické obchodní platformy (DETS – Designated Electronic Trading System) s cílem dosáhnout vysoce likvidního sekundárního trhu státních dluhopisů. Vybranou DETS se od 1. října 2011 stala platforma MTS Czech Republic

Primárnímu dealerovi náleží právo:

  • přístupu do primárních aukcí státních dluhopisů a operací Ministerstva na sekundárním trhu, jako jsou zpětné odkupy, přímé prodeje a výměny dluhopisů,
  • využívat zápůjčních facilit střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů a účastnit se reverzních repo obchodů (pokud s nimi Ministerstvo financí uzavřelo Global Master Repurchase Agreement, Global Master Securities Lending Agreement nebo Rámcovou smlouvu o obchodování na finančním trhu),
  • účastnit se zasedání výboru primárních dealerů, které se konají nejméně jednou za pololetí.

Dealer

Dealer má výhradní právo užívat titulu Dealer českých státních dluhopisů na základě práv a povinností stanovených Dohodou o výkonu práv a povinností dealera českých státních dluhopisů.

Mezi povinnosti Dealera patří zejména:

  • být aktivním účastníkem trhu nejméně na jednom z vybraných DETS a přispívat k likviditě obchodování na sekundárním trhu se střednědobými a dlouhodobými státními dluhopisy.

Dealerovi náleží právo:

  • účastnit se konkurenčních částí primárních aukcí státních dluhopisů a operací Ministerstva na sekundárním trhu, jako jsou zpětné odkupy, přímé prodeje a výměny dluhopisů,
  • využívat zápůjčních facilit střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů a účastnit se reverzních repo obchodů (pokud s nimi Ministerstvo financí uzavřelo Global Master Repurchase Agreement, Global Master Securities Lending Agreement nebo Rámcovou smlouvu o obchodování na finančním trhu).
Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.