CZ EN

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - květen 2023

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - květen 2023
Číslo emise Datum aukce Datum emise Datum
splatnosti
Doba splatnosti
(dny)
Jmenovitá hodnota
nabízená do aukce*
SPP 884** 04.05.2023 05.05.2023 02.06.2023 28 10,0 až 15,0 mld. Kč
SPP 885** 11.05.2023 12.05.2023 11.08.2023 91 10,0 až 15,0 mld. Kč
SPP 886** 18.05.2023 19.05.2023 16.06.2023 28 10,0 až 15,0 mld. Kč
SPP 887** 25.05.2023 26.05.2023 25.08.2023 91 5,0 až 10,0 mld. Kč

* Ve 2. čtvrtletí 2023 je plánovaná celková jmenovitá hodnota státních pokladničních poukázek bez revolvingu v rámci roku prodaných v aukcích stanovena v indikativní výši do 50,0 mld. Kč.
** Státní pokladniční poukázky denominované v domácí měně mohou být prodávány formou americké nebo holandské aukce organizované Českou národní bankou. Způsob prodeje bude vždy upřesněn v oznámení o aukci.

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2023.
Datum uveřejnění: 24. 4. 2023
Příští emisní kalendář bude uveřejněn 22. 5. 2023.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář