CZ EN

Emisní podmínky 125. emise státních dluhopisů ČR, 1,50 %, 40 - CZ0001005920

Ministerstvo určuje emisní podmínky, které podrobněji vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníků dluhopisů, jakož i informace o emisi dluhopisů a náležitosti Státního dluhopisu České republiky, 2020–2040, 1,50 %. Tyto emisní podmínky byly vyhlášeny dne 21. 4. 2020 ve Sbírce zákonů pod částkou č. 68.

Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů je 100 000 000 000 Kč (slovy: sto miliard korun českých). Dluhopisy mohou být v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů vydány v menším nebo ve větším objemu emise, než byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů. Možný rozsah zvětšení objemu emise dluhopisů činí 50 000 000 000 Kč (slovy: padesát miliard korun českých).

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář