CZ EN

Oznámení o aukci SPP 13T 15 mld 09/06

Oznámení Ministerstva financí ČR o aukci státních pokladničních poukázek*)
(číslo emise SPP 491)

Oznámení o aukci SPP 13T 15 mld 09/06
Název emise: SPP 13T 15 mld 09/06
Kód emise: 20809491
ISIN: CZ0001001622
Název a adresa emitenta:**) Česká republika, zastoupená Ministerstvem financí
  Letenská 15
  118 10 Praha 1
Typ dluhopisu: Na doručitele
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír (ČNB)
Datum splatnosti: 08. 09. 2006
Nominální hodnota: 1 000 000 Kč
Celkový objem emise:***) 15 000 000 000 Kč
Nabízený objem do aukce: 5 000 000 000 Kč
Datum aukce: 08. 06. 2006
Datum emise: 09. 06. 2006
Uzávěrka příjmu objednávek: 12:00
Způsob prodeje dluhopisů: holandská aukce
Způsob zadávání objednávek: v procentech na dvě desetinná místa
Název agenta: Česká národní banka

*) Oznámení je zveřejňováno vždy v den aukce v 09:30
**) Státní pokladniční poukázky jsou emitovány a prodávány podle Pravidel systému krátkodobých dluhopisů
***)Z objemu emise je 10 000 000 000 Kč určeno  do portfolia MF.

Seznam přímých účastníků aukcí státních pokladničních poukázek

Emisní podmínky státních pokladničních poukázek

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář