CZ EN

Oznámení o aukci SPP 26T 5 mld 11/08

Oznámení Ministerstva financí ČR o aukci státních pokladničních poukázek*)
(číslo emise SPP 496)

Oznámení o aukci SPP 26T 5 mld 11/08
Název emise: SPP 26T 5 mld 11/08
Kód emise: 20902496
ISIN: CZ0001001671
Název a adresa emitenta:**) Česká republika, zastoupená Ministerstvem financí
  Letenská 15
  118 10 Praha 1
Typ dluhopisu: Na doručitele
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír (ČNB)
Datum splatnosti: 09.02. 2007
Nominální hodnota: 1 000 000 Kč
Celkový objem emise: 5 000 000 000 Kč
Nabízený objem do aukce: 5 000 000 000 Kč
Datum aukce: 10. 08. 2006
Datum emise: 11. 08. 2006
Uzávěrka příjmu objednávek: 12:00
Způsob prodeje dluhopisů: holandská aukce
Způsob zadávání objednávek: v procentech na dvě desetinná místa
Název agenta: Česká národní banka

*) Oznámení je zveřejňováno vždy v den aukce v 09:30
**) Státní pokladniční poukázky jsou emitovány a prodávány podle Pravidel systému krátkodobých dluhopisů

Seznam přímých účastníků aukcí státních pokladničních poukázek

Emisní podmínky státních pokladničních poukázek

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář