CZ EN

Oznámení o aukci SPP 52T 6 mld 20/01

Oznámení Ministerstva financí ČR o aukci státních pokladničních poukázek*)
(číslo emise SPP 480)

Oznámení o aukci SPP 52T 6 mld 20/01
Název emise: SPP 52T 6 mld 20/01
Kód emise: 21901480
ISIN: CZ0001001507
Název a adresa emitenta:**) Česká republika, zastoupená Ministerstvem financí
  Letenská 15
  118 10 Praha 1
Typ dluhopisu: Na doručitele
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír (ČNB)
Datum splatnosti: 19. 01. 2007
Nominální hodnota: 1 000 000 Kč
Celkový objem emise: 6 000 000 000 Kč
Nabízený objem do aukce: 6 000 000 000 Kč
Datum aukce: 19. 01. 2006
Datum emise: 20. 01. 2006
Uzávěrka příjmu objednávek: 12:00
Způsob prodeje dluhopisů: holandská aukce
Způsob zadávání objednávek: v procentech na dvě desetinná místa
Název agenta: Česká národní banka

*) Oznámení je zveřejňováno vždy v den aukce v 09:30
**) Státní pokladniční poukázky jsou emitovány a prodávány podle Pravidel systému krátkodobých dluhopisů

Seznam přímých účastníků aukcí státních pokladničních poukázek

Emisní podmínky státních pokladničních poukázek

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář