CZ EN

Oznámení o aukci SPP 92D 16 mld 16/11

Oznámení Ministerstva financí ČR o aukci státních pokladničních poukázek*)
(číslo emise SPP 504)

Oznámení o aukci SPP 92D 16 mld 16/11
Název emise: SPP 92D 16 mld 16/11
Kód emise: 21602504
ISIN: CZ0001001770
Název a adresa emitenta:**) Česká republika, zastoupená Ministerstvem financí
  Letenská 15
  118 10 Praha 1
Typ dluhopisu: Na doručitele
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír (ČNB)
Datum splatnosti: 16. 02. 2007
Nominální hodnota: 1 000 000 Kč
Celkový objem emise:***) 16 000 000 000 Kč
Nabízený objem do aukce: 6 000 000 000 Kč
Datum aukce: 15. 11. 2006
Datum emise: 16. 11. 2006
Uzávěrka příjmu objednávek: 12:00
Způsob prodeje dluhopisů: holandská aukce
Způsob zadávání objednávek: v procentech na dvě desetinná místa
Název agenta: Česká národní banka

*) Oznámení je zveřejňováno vždy v den aukce v 09:30
**) Státní pokladniční poukázky jsou emitovány a prodávány podle Pravidel systému krátkodobých dluhopisů
***) Z objemu emise je 10 000 000 000 Kč určeno do portfolia MF.

Seznam přímých účastníků aukcí státních pokladničních poukázek

Emisní podmínky státních pokladničních poukázek

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář