CZ EN

Oznámení o aukci SPP 13T 15 mld 16/02

Oznámení Ministerstva financí ČR o aukci státních pokladničních poukázek*)
(číslo emise SPP 513)

Oznámení o aukci SPP 13T 15 mld 16/02
Název emise: SPP 13T 15 mld 16/02
Kód emise: 21805513
ISIN: CZ0001001879
Název a adresa emitenta:**) Česká republika, zastoupená Ministerstvem financí
  Letenská 15
  118 10 Praha 1
Typ dluhopisu: Na doručitele
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír (ČNB)
Datum splatnosti:

18.05.2007

Nominální hodnota: 1 000 000 Kč
Celkový objem emise:***) 15 000 000 000 Kč
Nabízený objem do aukce: 5 000 000 000 Kč
Datum aukce: 15.02. 2007
Datum emise: 16.02. 2007
Uzávěrka příjmu objednávek: 12:00
Způsob prodeje dluhopisů: holandská aukce
Způsob zadávání objednávek: v procentech na dvě desetinná místa
Název agenta: Česká národní banka

*) Oznámení je zveřejňováno vždy v den aukce v 09:30
**) Státní pokladniční poukázky jsou emitovány a prodávány podle Pravidel systému krátkodobých dluhopisů
***) Z objemu emise je 10 000 000 000 Kč určeno  do portfolia MF.

Seznam přímých účastníků aukcí státních pokladničních poukázek

Emisní podmínky státních pokladničních poukázek

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář