CZ EN

Oznámení o aukci SPP 52T 5 mld 13/04

Oznámení Ministerstva financí ČR o aukci státních pokladničních poukázek*)
(číslo emise SPP 517)

Oznámení o aukci SPP 52T 5 mld 13/04
Název emise: SPP 52T 5 mld 13/04
Kód emise: 21104517
ISIN: CZ0001001960
Název a adresa emitenta:**) Česká republika, zastoupená Ministerstvem financí
  Letenská 15
  118 10 Praha 1
Typ dluhopisu: Na doručitele
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír (ČNB)
Datum splatnosti:

11.04.2008

Nominální hodnota: 1 000 000 Kč
Celkový objem emise: 5 000 000 000 Kč
Nabízený objem do aukce: 5 000 000 000 Kč
Datum aukce: 12.04. 2007
Datum emise: 13.04. 2007
Uzávěrka příjmu objednávek: 12:00
Způsob prodeje dluhopisů: holandská aukce
Způsob zadávání objednávek: v procentech na dvě desetinná místa
Název agenta: Česká národní banka

*) Oznámení je zveřejňováno vždy v den aukce v 09:30
**) Státní pokladniční poukázky jsou emitovány a prodávány podle Pravidel systému krátkodobých dluhopisů

Seznam přímých účastníků aukcí státních pokladničních poukázek

Emisní podmínky státních pokladničních poukázek

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář