CZ EN

Oznámení o aukci SPP 39 T 15/05

Oznámení Ministerstva financí o aukci státních pokladničních poukázek*)
(číslo emise SPP 708)

Oznámení o aukci SPP 39 T 15/05
Název emise: SPP 39 T 15/05
Kód emise: 21202708
ISIN: CZ0001004501
Název a adresa emitenta:**) Česká republika, zastoupená Ministerstvem financí
Letenská 15
118 10 Praha 1
Typ dluhopisu: Na doručitele
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír (ČNB)
Datum splatnosti: 12. 2. 2016
Jmenovitá hodnota: 1 000 000 Kč
Celková jmenovitá hodnota emise: 4 000 000 000 až 8 000 000 000 Kč
Celková jmenovitá hodnota nabízená do aukce: 4 000 000 000 až 8 000 000 000 Kč
Datum aukce: 14. 5. 2015
Datum emise: 15. 5. 2015
Uzávěrka příjmu objednávek: 12:00
Způsob prodeje dluhopisů: holandská aukce
Způsob zadávání objednávek: v procentech na dvě desetinná místa
Název agenta: Česká národní banka

*) Oznámení je zveřejňováno vždy v den aukce v 09:30
**) Státní pokladniční poukázky jsou emitovány a prodávány podle Pravidla pro primární prodej státních dluhopisů organizovaný Českou národní bankou
Seznam primárních dealerů státních dluhopisů České republiky
Emisní podmínky státních pokladničních poukázek

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář