CZ EN

Oznámení o aukci SPP 8 T 23/10

Oznámení Ministerstva financí o aukci státních pokladničních poukázek*)
(číslo emise SPP 722)

Oznámení o aukci SPP 8 T 23/10
Název emise: SPP 8 T 23/10
Kód emise: 21812722
ISIN: CZ0001004675
Název a adresa emitenta:**) Česká republika, zastoupená Ministerstvem financí
Letenská 15
118 10 Praha 1
Typ dluhopisu: Na doručitele
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír (ČNB)
Datum splatnosti: 18. 12. 2015
Jmenovitá hodnota: 1 000 000 Kč
Celková jmenovitá hodnota emise::***) 0 až 10 000 000 000 Kč
Celková jmenovitá hodnota nabízená do aukce::***) 0 až 10 000 000 000 Kč
Datum aukce: 22. 10. 2015
Datum emise: 23. 10. 2015
Uzávěrka příjmu objednávek: 12:00
Způsob prodeje dluhopisů: holandská aukce
Způsob zadávání objednávek: v procentech na dvě desetinná místa
Název agenta: Česká národní banka

*) Oznámení je zveřejňováno vždy v den aukce v 09:30
**) Státní pokladniční poukázky jsou emitovány a prodávány podle Pravidla pro primární prodej státních dluhopisů organizovaný Českou národní bankou
***) Ministerstvo financí si vyhrazuje právo změnit celkovou jmenovitou hodnotu aukce v jejím průběhu
Seznam primárních dealerů státních dluhopisů České republiky
Emisní podmínky státních pokladničních poukázek

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář