CZ EN

Výsledky aukcí SDD za rok 2016

Oficiální název Číslo emise a tranše Kód emise/ISIN Datum vydání Datum splatnosti Prodaná jmenovitá hodnota celkem (CZK) Původní doba splatnosti
(roky)
Průměrný
výnos (%) /
Spread (bps)
Administrátor
Výsledky aukcí SDD - 2016

Státní dluhopis České
republiky 2016-2019, 0,00 %

98. emise, 1. tranše CZ0001004717 15.01.2016 17.07.2019 3 433 270 0001) 3,5 -0,037 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky 2015-2026, 1,00 %
95. emise, 4. tranše CZ0001004469 15.01.2016 26.06.2026 4 430 030 000 11,0 0,693 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky 2014-2020, VAR %
91. emise, 6. tranše CZ0001004113 15.01.2016 09.12.2020 2 840 020 0002) 6,5 -38,627*) Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky 2016-2018, 0,00 %
99. emise, 1. tranše CZ0001004709 22.01.2016  22.01.2018 15 150 000 000 2,0 -0,145  Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky 2015-2023, 0,45 %
 97. emise, 4. tranše CZ0001004600 22.01.2016 25.10.2023 4 109 250 000 8,1 0,359  Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky 2013-2028, 2,50 %
 78. emise, 14. tranše CZ0001003859 22.01.2016 25.08.2028 2 689 000 000 15,5 0,871  Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky 2014-2027, VAR %
90. emise, 8. tranše CZ0001004105 29.01.2016 19.11.2027 4 080 000 0003) 13,5 -33,737*) Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky 2014-2025, 2,40 %
89. emise, 7. tranše CZ0001004253 29.01.2016 17.09.2025 4 000 000 000  11,5 0,603 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky 2015-2017, 0,00 %
96. emise, 6. tranše CZ0001004592 29.01.2016 09.11.2017 10 329 460 0004)  2,2 -0,061 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky 2016-2018, 0,00 %
99. emise, 2. tranše CZ0001004709 12.02.2016 22.01.2018 9 237 210 0005)  2,0 -0,156 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky 2015-2030, 0,95 %
94. emise, 4. tranše CZ0001004477 12.02.2016 15.05.2030 4 619 060 0006) 15,0 0,925 Česká národní
banka 
Státní dluhopis České
republiky 2016-2018, 0,00 %
99. emise, 3. tranše CZ0001004709 15.04.2016 22.01.2018 6 100 000 000 2,0 -0,079 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky 2015-2023, 0,45 %
97. emise, 5. tranše CZ0001004600 15.04.2016 25.10.2023 1 061 650 000 8,1 0,247 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky 2013-2028, 2,50 %
78. emise, 15. tranše CZ0001003859 15.04.2016 25.08.2028 3 323 100 0007) 15,5 0,663 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky 2016-2018, 0,00 %
99. emise, 4. tranše CZ0001004709 29.04.2016 22.01.2018 6 611 840 0008) 2,0 -0,048 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky 2015-2023, 0,45 %
97. emise, 6. tranše CZ0001004600 29.04.2016  25.10.2023 536 010 000  8,1 0,248 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky 2014-2025, 2,40 %
89. emise, 8. tranše CZ0001004253 29.04.2016  17.09.2025 3 435 420 0009)  11,5 0,455 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky 2013-2028, 2,50 %
78. emise, 16. tranše CZ0001003859  20.05.2016 25.08.2028 1 001 000 00010) 15,5 0,671 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky 2016-2019, 0,00 %
98. emise, 2. tranše CZ0001004717  20.05.2016 17.07.2019  900 000 000  3,5  -0,016 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky 2016-2018, 0,00 %
99. emise, 5. tranše CZ0001004709  20.05.2016 22.01.2018  3 700 000 00011)  2,0  -0,039 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky 2016-2019, 0,00 %
98. emise, 3. tranše  CZ0001004717  01.07.2016 17.07.2019  6 542 400 000  3,5  -0,049  Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky 2015-2026, 1,00 %
95. emise, 5. tranše CZ0001004469  01.07.2016 26.06.2026  4 181 320 00012)  11,0  0,431  Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky 2015-2030, 0,95 %
94. emise, 5. tranše CZ0001004477  01.07.2016 15.05.2030  3 313 580 00013)  15,0  0,759  Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky 2016-2019, 0,00 %
98. emise, 4. tranše CZ0001004717  26.08.2016 17.07.2019  6 813 440 000 3,5  -0,224 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky 2015-2023, 0,45 %
97. emise, 7. tranše CZ0001004600  26.08.2016  25.10.2023  2 017 930 000  8,1  0,025 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky 2015-2026, 1,00 %
95. emise, 6. tranše CZ0001004469  26.08.2016  26.06.2026  6 520 290 000 11,0  0,258 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky 2016-2019, 0,00 %
98. emise, 5. tranše CZ0001004717  23.09.2016 17.07.2019  6 469 670 000  3,5  -0,371  Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky 2015-2030, 0,95 %
94. emise, 6. tranše CZ0001004477  23.09.2016 15.05.2030  2 751 950 000 15,0  0,547  Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky 2016-2019, 0,00 %
98. emise, 6. tranše CZ0001004717 07.10.2016 17.07.2019 7 392 170 000 3,5 -0,416 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky 2015-2023, 0,45 %
97. emise, 8. tranše CZ0001004600 07.10.2016 25.10.2023 2 275 940 000 8,1 0,041 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky 2015-2026, 1,00 %
95. emise, 7. tranše CZ0001004469 07.10.2016 26.06.2026 3 942 750 000 11,0 0,272 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky 2016-2019, 0,00 %
98. emise, 7. tranše CZ0001004717 21.10.2016 17.07.2019 8 963 520 000 3,5 -0,558 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky 2015-2023, 0,45 %
97. emise, 9. tranše CZ0001004600 21.10.2016 25.10.2023 2 304 520 000 8,1 0,158 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky 2015-2030, 0,95 %
94. emise, 7. tranše CZ0001004477 21.10.2016 15.05.2030 1 800 000 000 15,0 0,655 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky 2016-2019, 0,00 %
98. emise, 8. tranše CZ0001004717  31.10.2016  17.07.2019  6 220 000 000  3,5  -0,608  Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky 2014-2025, 2,40 %
89. emise, 9. tranše CZ0001004253  31.10.2016  17.09.2025  2 456 480 000  11,5  0,359  Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky 2016-2019, 0,00 %
98. emise, 9. tranše CZ0001004717  11.11.2016  17.07.2019  5 000 000 000  3,5  -0,528  Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky 2015-2023, 0,45 %
97. emise, 10. tranše CZ0001004600  11.11.2016  25.10.2023  1 505 000 000  8,1 0,181  Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky 2014-2025, 2,40 %
89. emise, 10. tranše CZ0001004253  11.11.2016  17.09.2025  5 000 000 000  11,5 0,388  Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky 2016-2019, 0,00 %
98. emise, 10. tranše CZ0001004717  02.12.2016 17.07.2019  6 013 190 000  3,5  -0,533  Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky 2014-2025, 2,40 %
89. emise, 11. tranše CZ0001004253  02.12.2016 17.09.2025  2 500 000 000  11,5  0,445  Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky 2016-2019, 0,00 %
98. emise, 11. tranše CZ0001004717  09.12.2016 17.07.2019  3 082 540 00014)  3,5  -0,506  Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky 2014-2027, VAR %
90. emise, 9. tranše CZ0001004105  09.12.2016 19.11.2027 3 242 870 00015)  13,5  -41,449*)  Česká národní
banka

*)Průměrný spread (bps)

1) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě 10 000 000 000 Kč

2 )Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě 3 000 000 000 Kč

3) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě 2 000 000 000 Kč

4) Dluhopisy byly prodány z  majetkového účtu MF ve jmenovité hodnotě 10 329 460 000 Kč

5) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě 20 000 000 000 Kč

6) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě 3 000 000 000 Kč

7) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě 1 000 000 000 Kč

8) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě 2 900 950 000 Kč

9) Dluhopisy byly prodány z  majetkového účtu MF ve jmenovité hodnotě 242 030 000 Kč

10) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě 4 000 000 000 Kč

11) Dluhopisy byly prodány z  majetkového účtu MF ve jmenovité hodnotě 3 700 000 000 Kč

12) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě 2 000 000 000 Kč

13) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě 5 000 000 000 Kč

14) Dluhopisy byly prodány z majetkového účtu MF ve jmenovité hodnotě 830 200 000 Kč

15) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě 2 000 000 000 Kč

 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.