CZ EN

Peněžní plnění nahrazující úrok

Podle § 33 odst. 9 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, majitelé účtů podřízených státní pokladně podle § 3 písm. h) bodů 11 až 13 a 15 rozpočtových pravidel obdrží od Ministerstva financí namísto úroku peněžní plnění tento úrok nahrazující.

Obdobné peněžní plnění nahrazující úrok může Ministerstvo financí sjednat s majiteli účtů podle § 3 písm. h) bodů 16 a 17 rozpočtových pravidel, pokud se s těmito majiteli účtů dohodne na uložení peněžních prostředků na účtu podřízeném státní pokladně v dohodnuté výši a na předem stanovenou dobu podle § 33 odst. 11 rozpočtových pravidel.

Ministerstvo financí stanoví výši peněžního plnění nahrazujícího úrok ve formě ročních procentuálních sazeb pro jednotlivé typy účtů podřízených státní pokladně oznámením na svých internetových stránkách.

Termínované vklady

Podle § 33 odst. 11 rozpočtových pravidel se majitelé účtů podle § 3 písm. h) bodů 11 až 13 a 15 až 17 rozpočtových pravidel mohou za účelem zvýšení efektivity řízení likvidity státní pokladny s Ministerstvem financí dohodnout, že peněžní prostředky ponechají uloženy na účtu podřízeném státní pokladně v dohodnuté výši a na předem stanovenou dobu (také jen „termínovaný vklad“).

Za účelem ukládání termínovaných vkladů zřídí Česká národní banka majiteli účtu podle § 3 písm. h) bodů 11 až 13 a 15 až 17 rozpočtových pravidel na základě jeho žádosti účet pro termínované vklady. Vzorová smlouva o účtu pro termínované vklady je dostupná na internetových stránkách ČNB.

Sazby peněžního plnění nahrazujícího úrok, které jsou platné v den zřízení termínovaného vkladu, jsou neměnné pro celé jedno období termínovaného vkladu. Peněžní plnění nahrazující úrok poskytne Ministerstvo financí majiteli účtu při splatnosti termínovaného vkladu.

Během doby uložení termínovaného vkladu na účtu pro termínované vklady není možné termínovaný vklad navyšovat.

Termínovaný vklad je možné kdykoliv předčasně ukončit. V takovém případě se u termínovaných vkladů se splatností 3, 6, 9 a 12 měsíců použije sazba peněžního plnění nahrazujícího úrok ve výši 0,00 % p. a., bez ohledu na délku trvání vkladu. U termínovaných vkladů se splatností delší než 1 rok náleží majiteli účtu v případě jejich předčasného ukončení peněžní plnění nahrazující úrok za každý dokončený rok od data zahájení termínovaného vkladu při použití sazby peněžního plnění nahrazujícího úrok platné k datu sjednání termínovaného vkladu a ve výši pro splatnost odpovídající počtu dokončených let trvání termínovaného vkladu.

Sazby peněžního plnění nahrazujícího úrok v CZK
  Sazba (p. a.) Datum začátku účinnosti
Běžné účty 0,00 % 01.03.2014
Termínované vklady    
    3 měsíce 4,75 % 10.07.2024
    6 měsíců 4,60 % 10.07.2024
    9 měsíců 4,50 % 05.01.2024
    12 měsíců 4,00 % 24.04.2024
    2 roky 3,50 % 24.04.2024
    3 roky 3,50 % 24.04.2024
    4 roky 3,50 % 24.04.2024
    5 let 3,50 % 05.01.2024
Sazby peněžního plnění nahrazujícího úrok v EUR
  Sazba (p. a.) Datum začátku účinnosti
Běžné účty 0,00 % 02.04.2013
Termínované vklady    
    3 měsíce 0,50 % 01.07.2023
    6 měsíců 1,00 % 01.07.2023
    9 měsíců 1,50 % 01.07.2023
    12 měsíců 2,50 % 01.07.2023
Sazby peněžního plnění nahrazujícího úrok v USD
  Sazba (p. a.) Datum začátku účinnosti
Běžné účty 0,00 % 10.08.2023
Termínované vklady    
    3 měsíce 4,35 % 15.11.2023

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.