CZ EN

Realizované transakce pro rok 2023

Dlouhodobým cílem provádění operací na sekundárním trhu je řízení refinančního rizika, podpora likvidnosti emisí českých státních dluhopisů a efektivní fungování sekundárního trhu. Efektivní sekundární trh z pohledu minimalizace transakčních nákladů a udržení hloubky trhu a cenové stability je nezbytnou podmínkou pro realizaci emisní činnosti státu a pro zajištění hladkého a nákladově efektivního financování státu v dlouhodobém horizontu. Ministerstvo financí aktivně vstupuje na sekundární trh zejména prostřednictvím elektronické obchodní platformy MTS Czech Republic. MTS Czech Republic umožňuje provádění zpětných odkupů státních dluhopisů, přímých prodejů státních dluhopisů z portfolia Ministerstva financí a výměny státních dluhopisů.

V souladu s Dohodou o výkonu práv a povinností primárního dealera českých státních dluhopisů a Dohodou o výkonu práv a povinností dealera českých státních dluhopisů může Ministerstvo financí provádět přímé prodeje nebo výměny dluhopisů každý obchodní den mezi 10. a 12. hodinou a 14. a 16. hodinou SEČ, pokud není v tento obchodní den vykonávána aukce. Ministerstvo financí může provádět zpětné odkupy každý obchodní den mezi 10. a 12. hodinou a 14. a 16. hodinou SEČ.

Zpětné odkupy, přímé prodeje a výměny dluhopisů na sekundárním trhu probíhají transparentním způsobem. Ministerstvo financí informuje všechny primární dealery a dealery o záměru uskutečnění transakce zpravidla jeden pracovní den před dnem, ve kterém má transakce proběhnout. Primárním dealerům a dealerům bude oznámen:

1. typ transakce (zpětný odkup, přímý prodej či výměny dluhopisů),
2. státní dluhopis (poptávaný v rámci zpětného odkupu či nabízený k přímému prodeji),
3. maximální celková jmenovitá hodnota transakce s jednotlivými státními dluhopisy,
4. čas, kdy budou přijímány nabídky primárních dealerů a dealerů v systému,
5. datum vypořádání,
6. kontaktní osoba Ministerstva financí.

V časovém rozmezí, kdy budou přijímány nabídky, mohou primární dealeři a dealeři vkládat do systému cenu a celkovou jmenovitou hodnotu zpětného odkupu, přímého prodeje či výměny dluhopisů. Na základě toho se Ministerstvo financí rozhodne, zda nabídku přijme či odmítne. Ministerstvo financí může přijmout nabídky více než jednoho, ale také žádného primárního dealera nebo dealera.

Ministerstvo financí je rovněž oprávněno uzavírat zápůjční facility na sekundárním trhu. Zápůjční facility jsou dostupné formou repo transakcí a zápůjček cenných papírů. Primární dealer nebo dealer si může vypůjčit střednědobý a dlouhodobý státní dluhopis a Ministerstvu financí proti tomu zapůjčí korunovou likviditu anebo poskytne kolaterál ve formě střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů Ministerstva financí, státních pokladničních poukázek Ministerstva financí, poukázek České národní banky. Transakce mohou být prováděny v kterýkoliv obchodní den v České republice od 8. do 16. hodiny SEČ.

Reverzní repo operace jsou používány k řízení likvidity. Jedná se o krátkodobé investice s použitím zástavy ve formě střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů Ministerstva financí, státních pokladničních poukázek a poukázek České národní banky.

Realizované transakce se státními dluhopisy na sekundárním trhu

Datum vypořádání Název emise ISIN Jmenovitá hodnota (Kč) Průměrná cena Počet protistran
Zpětné odkupy
           

 

¨
Datum vypořádání Název emise ISIN Jmenovitá hodnota (Kč) Průměrná cena Počet protistran
Přímé prodeje
04.04.2023 ČR, 0,05 %, 29 CZ0001006076 500 000 000 73,600 1
04.04.2023 ČR, 1,95 %, 37 CZ0001006316 1 700 000 000 73,000 2
18.04.2023 ČR, 5,50 %, 28 CZ0001006696 760 000 000 102,450 3
18.04.2023 ČR, 3,50 %, 35 CZ0001006431 458 000 000 88,400 2
10.05.2023 ČR, 4,90 %, 34 CZ0001006894 1 750 000 000 103,130 3
16.05.2023 ČR, 4,90 %, 34 CZ0001006894 1 150 000 000 103,935 2
16.05.2023 ČR, 1,95 %, 37 CZ0001006316 500 000 000 75,100 2
17.05.2023 ČR, 5,00 %, 30 CZ0001006688 1 750 000 000 103,050 4
17.05.2023 ČR, 4,90 %, 34 CZ0001006894 832 500 000 103,750 3
19.05.2023 ČR, 5,00 %, 30 CZ0001006688 370 000 000 103,210 2
19.05.2023 ČR, 4,90 %, 34 CZ0001006894 1 100 000 000 103,150 3
02.06.2023 ČR, 5,50 %, 28 CZ0001006696 704 900 000 104,700 2
05.06.2023 ČR, 5,00 %, 30 CZ0001006688 2 100 000 000 102,500 5
05.06.2023 ČR, 4,90 %, 34 CZ0001006894 1 339 800 000 103,000 3
26.06.2023 ČR, 4,90 %, 34 CZ0001006894 150 000 000 104,800 1
26.06.2023 ČR, 4,85 %, 57 CZ0001002059 404 000 000 102,120 3
28.06.2023 ČR, 4,90 %, 34 CZ0001006894 1 669 590 000 105,820 4
18.07.2023 ČR, 6,20 %, 31 CZ0001006969 855 890 000 113,170 2
18.07.2023 ČR, 3,50 %, 35 CZ0001006431 1 795 000 000 93,600 3
19.07.2023 ČR, 4,90 %, 34 CZ0001006894 1  497 680 000 106,200 1
21.07.2023 ČR, 4,90 %, 34 CZ0001006894 116 000 000 107,440 1
21.07.2023 ČR, 3,50 %, 35 CZ0001006431 117 000 000 95,070 1
24.07.2023 ČR, 4,90 %, 34 CZ0001006894 498 700 000 106,625 2
16.08.2023 ČR, 5,75 %, 29 CZ0001007025 450 000 000 107,150 2
02.11.2023 ČR, 5,75 %, 29 CZ0001007025 350 000 000 105,910 2
02.11.2023 ČR, 4,50 %, 32 CZ0001007033 600 000 000 99,130 3
06.11.2023 ČR, 5,75 %, 29 CZ0001007025 1 100 000 000 106,190 4
06.11.2023 ČR, 4,90 %, 34 CZ0001006894 600 000 000 102,790 2
07.11.2023 ČR, 5,75 %, 29 CZ0001007025 500 000 000 106,190 3
07.11.2023 ČR, 4,50 %, 32 CZ0001007033 1 477 870 000 99,900 4
08.11.2023 ČR, 5,75 %, 29 CZ0001007025 300 000 000 106,600 1
08.11.2023 ČR, 4,90 %, 34 CZ0001006894 360 000 000 103,600 3
09.11.2023 ČR, 5,75 %, 29 CZ0001007025 2 750 000 000 106,600 5
09.11.2023 ČR, 4,90 %, 34 CZ0001006894 3 100 000 000 103,600 4
21.11.2023 ČR, 5,00 %, 30 CZ0001006688 2 120 000 000 104,125 5
21.11.2023 ČR, 1,50 %, 40 CZ0001005920 500 000 000 66,100 1
22.11.2023 ČR, 6,00 %, 26 CZ0001006506 500 000 000 103,550 1
22.11.2023 ČR, 3,50 %, 35 CZ0001006431 2 825 000 000 92,200 6
29.11.2023 ČR, 4,90 %, 34 CZ0001006894 160 000 000 104,250 2
04.12.2023 ČR, 1,50 %, 40 CZ0001005920 1 500 000 000 67,020 4
05.12.2023 ČR, 3,50 %, 35 CZ0001006431 1 038 000 000 93,050 4
05.12.2023 ČR, VAR %, 43 CZ0001007041 175 000 000 99,331 1
11.12.2023 ČR, 3,50 %, 35 CZ0001006431 600 000 000 95,000 2
11.12.2023 ČR, 4,85 %, 57 CZ0001002059 176 000 000 106,500 2
12.12.2023 ČR, VAR %, 43 CZ0001007041 100 000 000 99,331 1

 

Výměny státních dluhopisů
Datum vypořádání Prodaný dluhopis Odkoupený dluhopis
Název emise Jmenovitá hodnota (Kč) Průměrná cena Název emise Jmenovitá hodnota (Kč) Průměrná cena
20.01.2023 ČR, 2,75 %, 29 100 000 000 90,600 ČR, 0,45 %, 23 100 000 000 95,600
20.01.2023 ČR, 1,75 %, 32 2 514 000 000 80,660 ČR, 0,45 %, 23 2 514 000 000 95,600
20.01.2023 ČR, 3,50 %, 35 300 000 000 92,750 ČR, 0,45 %, 23 300 000 000 95,600
20.01.2023 ČR, 1,95 %, 37 106 090 000 74,700 ČR, 0,45 %, 23 106 090 000 95,600
23.01.2023 ČR, 2,75 %, 29 300 000 000 91,000 ČR, 0,45 %, 23 300 000 000 95,685
23.01.2023 ČR, 1,75 %, 32 400 000 000 81,300 ČR, 0,45 %, 23 400 000 000 95,685
23.01.2023 ČR, 3,50 %, 35 200 000 000 93,150 ČR, 0,45 %, 23 200 000 000 95,685
23.01.2023 ČR, 1,50 %, 40 950 000 000 65,779 ČR, 0,45 %, 23 950 000 000 95,685
07.02.2023 ČR, 2,40 %, 25 2 100 960 000 93,000 ČR, 0,45 %, 23 2 100 960 000 95,930
07.02.2023 ČR, 2,75 %, 29 395 570 000 90,250 ČR, 0,45 %, 23 395 570 000 95,930
08.02.2023 ČR, 0,25 %, 27 381 180 000 83,710 ČR, 0,45 %, 23 381 180 000 95,950
15.02.2023 ČR, 0,05 %, 29 451 420 000 73,700 ČR, 0,45 %, 23 451 420 000 96,110
15.02.2023 ČR, VAR %, 31 3 522 580 000 100,020 ČR, 0,45 %, 23 3 522 580 000 96,110
06.03.2023 ČR, 5,50 %, 28 500 000 000 101,660 ČR, 0,45 %, 23 500 000 000 96,190
07.03.2023 ČR, 5,50 %, 28 305 000 000 101,600 ČR, 0,45 %, 23 305 000 000 96,295
08.03.2023 ČR, 5,50 %, 28 2 645 000 000 101,800 ČR, 0,45 %, 23 2 645 000 000 96,355
14.03.2023 ČR, 5,50 %, 28 1 200 920 000 102,450 ČR, 0,45 %, 23 1 200 920 000 96,510
14.03.2023 ČR, 5,00 %, 30 3 525 000 000 100,600 ČR, 0,45 %, 23 3 525 000 000 96,510
16.03.2023 ČR, 5,00 %, 30 3 371 000 000 102,000 ČR, 0,45 %, 23 3 371 000 000 96,800
17.03.2023 ČR, 5,00 %, 30 4 230 090 000 102,020 ČR, 0,45 %, 23 4 230 090 000 96,990
21.03.2023 ČR, 1,75 %, 32 783 120 000 79,500 ČR, 0,45 %, 23 783 120 000 97,290
21.03.2023 ČR, 3,50 %, 35 1 183 550 000 90,750 ČR, 0,45 %, 23 1 183 550 000 97,290
27.03.2023 ČR, 1,95 %, 37 1 325 000 000 72,950 ČR, 0,45 %, 23 1 325 000 000 97,235
28.03.2023 ČR, 0,05 %, 29 1 000 000 000 74,300 ČR, 0,45 %, 23 1 000 000 000 97,465
28.03.2023 ČR, 1,95 %, 37 1 000 000 000 73,260 ČR, 0,45 %, 23 1 000 000 000 97,465
29.03.2023 ČR, 5,50 %, 28 2 000 000 000 104,150 ČR, 0,45 %, 23 2 000 000 000 97,420
29.03.2023 ČR, 1,95 %, 37 1 000 000 000 72,970 ČR, 0,45 %, 23 1 000 000 000 97,420
31.03.2023 ČR, 5,50 %, 28 1 500 000 000 104,360 ČR, 0,45 %, 23 3 000 000 000 97,455
05.04.2023 ČR, 5,50 %, 28 1 250 000 000 103,500 ČR, 0,45 %, 23 2 500 000 000 96,990
05.04.2023 ČR, 1,50 %, 40 100 000 000 63,100 ČR, 0,45 %, 23 200 000 000 96,990
19.04.2023 ČR, 5,50 %, 28 2 850 000 000 102,000 ČR, 0,45 %, 23 2 850 000 000 97,180
19.04.2023 ČR, 4,90 %, 34 620 000 000 100,500 ČR, 0,45 %, 23 620 000 000 97,180
09.05.2023 ČR, 5,00 %, 30 2 805 000 000 102,710 ČR, 0,45 %, 23 2 805 000 000 97,550
09.05.2023 ČR, 4,90 %, 34 1 304 000 000 102,910 ČR, 0,45 %, 23 1 304 000 000 97,550
31.08.2023 ČR, 5,75 %, 29 2 100 000 000 106,010 ČR, 5,70 %, 24 2 100 000 000 100,075
05.09.2023 ČR, 4,90 %, 34 1 300 000 000 104,300 ČR, 5,70 %, 24 1 300 000 000 100,105
18.09.2023 ČR, 5,75 %, 29 2 449 000 000 105,550 ČR, 5,70 %, 24 2 449 000 000 100,270
19.09.2023 ČR, 5,75 %, 29 1 770 000 000 105,650 ČR, 5,70 %, 24 1 770 000 000 100,325
27.09.2023 ČR, 5,75 %, 29 300 000 000 105,000 ČR, 5,70 %, 24 300 000 000 100,405
06.12.2023 ČR, 5,75 %, 29 3 410 000 000 106,900 ČR, 5,70 %, 24 3 410 000 000 100,300
06.12.2023 ČR, 4,50 %, 32 350 000 000 102,150 ČR, 5,70 %, 24 350 000 000 100,300
07.12.2023 ČR, 5,75 %, 29 825 000 000 107,190 ČR, 5,70 %, 24 825 000 000 100,425
11.12.2023 ČR, 5,75 %, 29 3 600 000 000 107,730 ČR, 5,70 %, 24 3 600 000 000 100,435
21.12.2023 ČR, 0,05 %, 29 1 476 980 000 80,530 ČR, 5,70 %, 24 1 476 980 000 100,525
21.12.2023 ČR, 1,50 %, 40 1 200 000 000 70,820 ČR, 5,70 %, 24 1 200 000 000 100,525

 

Datum vypořádání Datum splatnosti Název emise ISIN Jmenovitá hodnota (Kč)
ZÁPŮJČNÍ FACILITA - repo operace
         

 

Datum vypořádání Datum splatnosti Název emise ISIN Jmenovitá hodnota (Kč)
ZÁPŮJČNÍ FACILITA - zápůjčky cenných papírů
15.03.2023 15.06.2023 ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 2 500 000 000
15.03.2023 15.06.2023 ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 500 000 000
15.03.2023 29.03.2023 ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 100 000 000
16.03.2023 16.06.2023 ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 500 000 000
20.03.2023 17.04.2023 ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 100 000 000
20.03.2023 20.06.2023 ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 1 000 000 000
24.03.2023 24.04.2023 ČR, 1,95 %, 37 CZ0001006316 230 000 000
01.06.2023 29.06.2023 ČR, 1,50 %, 40 CZ0001005920 250 000 000
15.06.2023 15.08.2023 ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 3 000 000 000
30.06.2023 31.07.2023 ČR, 1,50 %, 40 CZ0001005920 100 000 000
18.07.2023 18.08.2023 ČR, 1,50 %, 40 CZ0001005920 150 000 000
31.07.2023 31.08.2023 ČR, 1,50 %, 40 CZ0001005920 100 000 000
07.08.2023 15.09.2023 ČR, 1,50 %, 40 CZ0001005920 100 000 000
11.09.2023 25.09.2023 ČR, 1,50 %, 40 CZ0001005920 200 000 000
18.09.2023 02.10.2023 ČR, 1,50 %, 40 CZ0001005920 100 000 000
19.09.2023 19.10.2023 ČR, 1,50 %, 40 CZ0001005920 100 000 000
20.09.2023 20.10.2023 ČR, 5,70 %, 24 CZ0001002547 280 000 000
22.09.2023 23.10.2023 ČR, 1,50 %, 40 CZ0001005920 100 000 000
25.09.2023 25.10.2023 ČR, 1,50 %, 40 CZ0001005920 200 000 000
02.10.2023 25.10.2023 ČR, 1,50 %, 40 CZ0001005920 100 000 000
19.10.2023 20.11.2023 ČR, 1,50 %, 40 CZ0001005920 200 000 000
23.10.2023 20.11.2023 ČR, 1,50 %, 40 CZ0001005920 100 000 000
25.10.2023 20.11.2023 ČR, 1,50 %, 40 CZ0001005920 400 000 000
01.11.2023 01.12.2023 ČR, 1,50 %, 40 CZ0001005920 100 000 000
03.11.2023 04.12.2023 ČR, 1,50 %, 40 CZ0001005920 300 000 000
10.11.2023 01.12.2023 ČR, 1,50 %, 40 CZ0001005920 200 000 000
20.11.2023 04.12.2023 ČR, 1,50 %, 40 CZ0001005920 650 000 000
27.11.2023 18.12.2023 ČR, 1,50 %, 40 CZ0001005920 350 000 000
30.11.2023 20.12.2023 ČR, 1,50 %, 40 CZ0001005920 250 000 000
01.12.2023 20.12.2023 ČR, 1,50 %, 40 CZ0001005920 904 000 000
01.12.2023 20.12.2023 ČR, 1,25 %, 25 CZ0001005870 920 000 000
01.12.2023 20.12.2023 ČR, 5,50 %, 28 CZ0001006696 350 000 000
01.12.2023 20.12.2023 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 510 000 000
04.12.2023 20.12.2023 ČR, 1,50 %, 40 CZ0001005920 500 000 000
05.12.2023 21.12.2023 ČR, 6,00 %, 26 CZ0001006506 1 144 000 000
06.12.2023 20.12.2023 ČR, 1,50 %, 40 CZ0001005920 350 000 000
06.12.2023 21.12.2023 ČR, 5,70 %, 24 CZ0001002547 331 000 000
08.12.2023 21.12.2023 ČR, VAR %, 24 CZ0001006498 233 000 000
07.12.2023 20.12.2023 ČR, 1,50 %, 40 CZ0001005920 200 000 000
11.12.2023 21.12.2023 ČR, 5,70 %, 24 CZ0001002547 800 000 000
20.12.2023 22.01.2024 ČR, 1,50 %, 40 CZ0001005920 1 600 000 000
20.12.2023 19.01.2024 ČR, VAR %, 43 CZ0001007041 93 000 000
21.12.2023 22.01.2024 ČR, 1,50 %, 40 CZ0001005920 931 000 000
22.12.2023 22.01.2024 ČR, 1,75 %, 32 CZ0001006233 458 000 000
20.12.2023 21.12.2023 ČR, 1,50 %, 40 CZ0001005920 400 000 000
27.12.2023 29.01.2024 ČR, 6,20 %, 31 CZ0001006969 1 800 000 000
28.12.2023 28.02.2024 ČR, 6,20 %, 31 CZ0001006969 100 000 000
29.12.2023 29.01.2024 ČR, VAR %, 31 CZ0001006241 404 000 000

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.