CZ EN

Kapitola 397 – Operace státních finančních aktiv

Dle § 10, odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), tvoří kapitolu 397 – Operace státních finančních aktiv příjmy a výdaje na účtech státních finančních aktiv. Výjimku tvoří operace spojené s řízením likvidity státní pokladny a řízením státního dluhu a rovněž výdaje z jaderného účtu na činnost Správy úložišť radioaktivních odpadů podle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon. Správcem této kapitoly je Ministerstvo financí.

Do kapitoly 397 – Operace státních finančních aktiv patří jak daňové příjmy, v tomto případě odvody od původců radioaktivních odpadů, tak nedaňové příjmy, a to příjmy peněžních prostředků, o kterých tak rozhodla vláda nebo Poslanecká sněmovna, případně peněžních prostředků stanovených zvláštním právním předpisem. O použití peněžních prostředků státních finančních aktiv, tedy o výdajích kapitoly 397 – Operace státních finančních aktiv, rozhoduje Poslanecká sněmovna, vláda nebo na základě jejího zmocnění ministr financí. Ostatní výdaje pak představují především úhrady poplatků za služby depozitářů cenných papírů.

Součástí státních finančních aktiv je jaderný účet, zřízený dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon a účet rezervy důchodového pojištění, zřízený dle zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla). Ministerstvo je oprávněno volné peněžní prostředky uložené na těchto účtech investovat na finančním trhu, přičemž výnosy z tohoto investování jsou příjmem kapitoly 397 - Operace státních finančních aktiv.
Z rozpočtu výdajů kapitoly 397 – Operace státních finančních aktiv mohou být v průběhu rozpočtového roku rovněž uvolňovány prostředky státních finančních aktiv pro výdaje realizované v jiných rozpočtových kapitolách.

Správa kapitoly 397 – Operace státních finančních aktiv zahrnuje vypracování rozpočtu kapitoly včetně střednědobého výhledu, realizaci plateb ze státních finančních aktiv včetně jejich profinancování do výdajů kapitoly, posouzení a provedení rozpočtových opatření, vypracování závěrečného účtu za kapitolu, zabezpečení evidence a zpracování finančních výkazů pro hodnocení plnění rozpočtu kapitoly a zabezpečení podkladů pro účely inventarizace majetku, pohledávek a závazků kapitoly.

Při přípravě, realizaci a monitoringu operací kapitoly 397 – Operace státních finančních aktiv je vykonávána řídící kontrola správnosti platebních operací na účtech pro řízení státního dluhu podle zákona č. 320/2001 Sb. Současně je zajištěna evidence a realizace těchto operací v rámci informačního systému pro řízení státního dluhu a v navazujícím platebním systému ČNB.

V závěrečném účtu kapitoly předkládaném v souladu s vyhláškou č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů, jsou podrobně analyzovány příjmy a výdaje kapitoly 397 – Operace státních finančních aktiv. Výsledky rozpočtového hospodaření jsou hodnoceny v porovnání s výsledky za rok předcházející, zohledňuje se též vliv případných úprav rozpočtu.

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.