CZ EN

Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2022

Vláda předkládá Poslanecké sněmovně po skončení pololetí zprávu, v níž hodnotí vývoj ekonomiky a plnění státního rozpočtu; zpráva obsahuje rovněž hodnocení plnění rozpočtů územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí, Regionálních rad regionů soudržnosti a vývoje státních finančních aktiv, stavu státních záruk, vývoje státního dluhu, jejich podrobnou analýzu, výhled plnění do konce roku a v případě odchýlení od schváleného státního rozpočtu informaci o krocích k zajištění stability rozpočtového hospodaření.

Další informace viz především § 20 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář