CZ EN

Nakládání s prostředky, které obce získávají ze sdílených daní na základě počtu dětí a žáků

Prostředky, které obce získávají ze sdílených daní na základě počtu dětí a žáků jsou součástí souhrnného algoritmu, na jehož základě se počítá rozpočtové určení daní jednotlivých obcí. Nejedná se tudíž o účelovou dotaci, ale o daňový příjem, a záleží proto výlučně na samosprávném rozhodnutí obce, jak s těmito daňovými příjmy naloží. Informace o výši prostředků připadajících na tento parametr jsou dostupné na stránkách Financování mateřských a základních škol zřizovaných obcemi v rámci RUD.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář