CZ EN

Podávání žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím webového portálu

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů stanoví povinné náležitosti žádosti o poskytnutí dotace v § 10a odst. 3, neupravuje však způsob podání žádosti. Upozorňujeme, že na poskytnutí dotace není právní nárok. Zároveň platí, že podmínky poskytnutí dotace stanovuje poskytovatel. Nelze proto vyloučit, že jednou z takových podmínek může být podání žádosti o dotaci prostřednictvím určité webové aplikace, apod. V případě, že poskytovatel upraví způsob poskytování dotací Zásadami, musí je beze zbytku dodržovat. Lze doporučit, aby Zásady obsahovaly alternativní způsoby podávání žádostí o dotace pro případ dočasné nefunkčnosti webového portálu.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář