Novinky

2022

Informace týkající se vlastnické politiky státu - rok 2022.

ilustrace

Vydáno

MF informuje o plnění Strategie vlastnické politiky státu v roce 2021

Ministerstvo financí vypracovalo ve spolupráci s dalšími ministerstvy „Zprávu o plnění opatření vyplývajících ze Strategie vlastnické politiky státu k 31. 12. 2021“, která je v souladu s usnesením vlády č. 115 ze dne 17. února 2020 každoročně předkládána vládě.

Vydáno

MF zveřejňuje výsledky strategických subjektů za rok 2021

Ministerstvo financí vypracovalo ve spolupráci s dalšími ministerstvy „Zprávu o činnosti a výsledcích strategických společností s majetkovou účastí státu, státních podniků a národního podniku za rok 2021“, která je v souladu s usnesením vlády č. 115 ze dne 17. února 2020 každoročně předkládána vládě.