CZ EN

MF informuje o plnění Strategie vlastnické politiky státu v roce 2021

Ministerstvo financí vypracovalo ve spolupráci s dalšími ministerstvy „Zprávu o plnění opatření vyplývajících ze Strategie vlastnické politiky státu k 31. 12. 2021“, která je v souladu s usnesením vlády č. 115 ze dne 17. února 2020 každoročně předkládána vládě. Zpráva obsahuje informace o plnění všech opatření vyplývajících ze Strategie a hodnotí jejich účelnost a celkový přínos pro zlepšení výkonu vlastnických, resp. zakladatelských práv státu. 

K 31. prosinci 2021 vystupoval stát coby vlastník majetkové účasti nebo zakladatel celkově u 110 subjektů. Z hlediska právní formy se jedná o 47 akciových společností, 1 společnost s ručením omezeným, 1 komanditní společnost, 60 státních podniků a 1 národní podnik. Stát v těchto subjektech vykonával vlastnická a zakladatelská práva prostřednictvím 9 rezortů, a to Ministerstva financí, Ministerstva vnitra, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva dopravy, Ministerstva obrany, Ministerstva zemědělství, Ministerstva kultury, Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva pro místní rozvoj.

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.