Novinky

Podprogram 29821300

oddělení 2203 - Legislativa a metodika ÚSC
oddělení 2203 - Legislativa a metodika ÚSC

Vydáno

 • Hospodaření obcí a krajů
 • Všeobecná pokladní správa
 • Dotace
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Státní podpora
 • Finanční podpora projektů
 • Veřejný sektor
 • ISPROFIN
 • IS EDS/SMVS
 • Hospodaření s majetkem státu
 • Hospodaření územních rozpočtů
 • Programové financování
Aktualizováno 28. 3. 2018 14:45
 • Příjemci dotace z podprogramu 298213 (I., II., III. Výzva)
 • Výzva č. 4 k podávání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2017 z podprogramu 298213
 • Úprava názvu - Podprogram 29821300; a aktualizace souboru - Výzva č. 4
 • Vyhodnocení IV. výzvy vyhlášené k podprogramu 298 213
 • 5. Výzva obcím k podprogramu č. 29821300
 • Změna struktury stránky
 • Vyhodnocení V. výzvy vyhlášené k podprogramu 298 213

Podprogram 29821300 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst

Informace k výzvě č. 5 k podávání žádostí o poskytnutí dotace (pro rok 2018)

Výzva č. 5 k podávání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2018 z podprogramu 29821300 (.PDF, 138 kB) - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst.

Termín předložení žádosti o dotaci: do 31. prosince 2017.

Vyhodnocení V. výzvy vyhlášené k podprogramu 298 213 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst (.XLSX, 16 kB)

 


Informace k výzvě č. 4 k podávání žádostí o poskytnutí dotace (pro rok 2017)

Výzva č. 4 k podávání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2017 z podprogramu 29821300 (.PDF, 184 kB) - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst.

Termín předložení žádosti o dotaci: do 31. prosince 2016.

Vyhodnocení IV. výzvy vyhlášené k podprogramu 298 213 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst (.PDF, 207 kB) 


Výzva obcím č. 3 k podávání žádostí o poskytnutí dotace (pro rok 2016)

Výzva č. 3 k podávání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2016 z podprogramu 298213 (.PDF, 168 kB)- Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst.

Termín předložení žádosti o dotaci: do 15. ledna 2016.

Příjemci dotace z podprogramu 298213 (.XLSX, 20 kB) - (1., 2., 3. Výzva)

 


Informace k výzvě č. 2 k podávání žádostí o poskytnutí dotace (pro rok 2015)

Výzva obcím 2 k podávání žádostí o poskytnutí dotace - podprogram 298213 (.PDF, 72 kB) - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst.

Termín předložení žádosti o dotaci: do 5. prosince 2014. - Termín prodloužen: do 31.12. 2014.

Doplnění k Výzvě obcím č. 2:

 • Ministerstvo financí zveřejnilo na svých stránkách druhou „Výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace – podprogram 298 213 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst“ s termínem pro předložení žádostí o dotaci a dokumentaci pro registraci akce/projektu, případně pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace v rozsahu dle schválené dokumentace výše uvedeného podprogramu v termínu nejpozději do 5. prosince 2014.V roce 2015 bude využití těchto prostředků rozšířeno na obce celé České republiky, kde v souvislosti se suburbanizačním rozvojem vzniká potřeba neodkladně řešit zabezpečení potřebných kapacit v základním školství.
 • S ohledem na požadavky žadatelů, mj. také z důvodu časové náročnosti zpracování této dokumentace v souvislosti s právě proběhlými volbami do místních zastupitelstev, Ministerstvo financí vyhlašuje nový termín pro předkládání žádostí o dotaci: nejpozději do 31.12. 2014.

Příjemci dotace z podprogramu 298213 (.XLSX, 20 kB) - (1., 2., 3. Výzva)


 

Informace k výzvě č. 1 k podávání žádostí o poskytnutí dotace (pro rok 2014)

Informace k podávání žádosti o poskytnutí dotace – Výzva obcím k podprogramu 298213PDF (104kB)

Termín předložení žádosti o dotaci: do 11. června 2014

Příjemci dotace z podprogramu 298213 (.XLSX, 20 kB) - (1., 2., 3. Výzva)

 


Dokumentace k podprogramu 298213

Doporučované

Nejčtenější