Novinky

Hodnocení primárních dealerů českých státních dluhopisů za rok 2021

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Finanční trh
  • Hospodaření resortu
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Primární dealer
  • Státní dluhopisy
  • Veřejný sektor
  • Vyhodnocení

Ministerstvo financí uveřejňuje Hodnocení primárních dealerů českých státních dluhopisů za rok 2021. S výsledky hodnocení byli zástupci primárních dealerů předběžně seznámeni na 25. jednání Výboru primárních dealerů, které se dne 6. ledna 2022 uskutečnilo formou videokonference. Výsledky hodnocení primárních dealerů budou rovněž součástí Zprávy o řízení státního dluhu České republiky za rok 2021, kterou v souladu s kalendářem uveřejňovaných informací Ministerstvo financí plánuje uveřejnit 28. února 2022.

Metodika hodnocení primárních dealerů je definována v Dohodě o výkonu práv a povinností primárního dealera českých státních dluhopisů, která v souladu s nejlepší mezinárodní praxí specifikuje práva a povinnosti jednotlivých členů skupiny primárních dealerů a tím poskytuje institucionální rámec pro spolupráci Ministerstva financí s finančními institucemi při financování státu a řízení státního dluhu, a podrobně je popsána ve Zprávě o řízení státního dluhu České republiky v příloze I. Činnost primárních dealerů je hodnocena čtvrtletně na základě tzv. APEI vždy za čtyři po sobě následující hodnocená období.

Hodnoceno bylo všech devět primárních dealerů. Jejich aktuální seznam je dostupný na internetových stránkách Ministerstva financí zde, přičemž v souladu s Dohodou o výkonu práv a povinností primárního dealera českých státních dluhopisů je uveřejněn seznam vždy prvních pěti nejlépe hodnocených členů skupiny primárních dealerů.

Pořadí Primární dealer Body
CELKOVÉ HODNOCENÍ PRIMÁRNÍCH DEALERŮ
1. KBC Bank NV / Československá obchodní banka, a. s. 80,1
2. PPF banka a.s. 70,7
3. Erste Group Bank AG / Česká spořitelna, a.s. 63,4
4. Société Générale / Komerční banka, a.s. 53,2
5. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 37,8

Poznámka: Maximální možný počet bodů v celkovém hodnocení je 100.

Pořadí Primární dealer Body
HODNOCENÍ PRIMÁRNÍCH DEALERŮ NA PRIMÁRNÍM TRHU
1. Erste Group Bank AG / Česká spořitelna, a.s. 44,6
2. KBC Bank NV / Československá obchodní banka, a. s. 42,4
3. PPF banka a.s. 40,9
4. Société Générale / Komerční banka, a.s. 30,9
5. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 18,4

Poznámka: Maximální možný počet bodů v tomto kritériu je 55.

Pořadí Primární dealer Body
HODNOCENÍ PRIMÁRNÍCH DEALERŮ NA SEKUNDÁRNÍM TRHU
1. KBC Bank NV / Československá obchodní banka, a. s. 37,6
2. PPF banka a.s. 29,9
3. Société Générale / Komerční banka, a.s. 22,3
4. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 19,5
5. Erste Group Bank AG / Česká spořitelna, a.s. 18,8

Poznámka: Maximální možný počet bodů v tomto kritériu je 45.

Výsledky hodnocení primárních dealerů ke konci prvního, druhého a třetího čtvrtletí budou nadále uveřejňovány pouze ve Čtvrtletní zprávě o řízení státního dluhu České republiky za příslušné období.

Doporučované

Nejčtenější