Novinky

Likvidita státu a státní pokladna

Informace o správě peněžních prostředků a souhrnných účtech státní pokladny a informace pro klienty státní pokladny.

ilustrace

Řízení likvidity státní pokladny

Informace o správě peněžních prostředků a souhrnných účtech státní pokladny, řízení likvidity státu v jednotlivých měnách a souvisejících transakcích na peněžním trhu.

Platební účty pro klienty státní pokladny

Přehled informací pro stávající i nové klienty státní pokladny o typech platebních účtů vedených ČNB v rámci státní pokladny včetně podmínek pro jejich zřízení a informací o úročení těchto účtů. Informace o navazujících službách poskytovaných ČNB k platebním účtům jako např. o platebních kartách a informace o nastavení mechanismu používání platebních bran a platebních terminálů. Informace k vedení účtů mimo ČNB podle zákona č. 128/2016 Sb. včetně příslušných formulářů.

Peněžní plnění nahrazující úrok

Peněžní plnění nahrazující úrok pro majitele účtů podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).