Novinky

Sekundární trh

Informace o fungování sekundárního trhu státních dluhopisů.

ilustrace

MTS Czech Republic

Základní informace o platformě MTS Czech Republic, principech obchodování se státními dluhopisy na sekundárním trhu včetně seznamu povinně kotovaných státních dluhopisů.

Vedení evidence a vypořádání

Počínaje 6. říjnem 2014 budou veškeré obchody uskutečněné na sekundárním trhu prostřednictvím obchodních platforem MTS CR a XETRA a rovněž veškeré mimoburzovní obchody vypořádány CDCP v čase T+2.

Realizované transakce

Obchodní platforma MTS Czech Republic umožňuje rovněž provádění zpětných odkupů státních dluhopisů a přímých prodejů státních dluhopisů z portfolia MF.