Novinky

Státní dluhopisy v portfoliu ministerstva

oddělení 2001 - Financování státu a řízení likvidity státní pokladny
oddělení 2001 - Financování státu a řízení likvidity státní pokladny

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Řízení státního dluhu
  • SDD
  • Sekundární trh
  • Veřejný sektor
  • Hospodaření vládního sektoru
Aktualizováno 20. 3. 2023

Státní dluhopisy ve vlastním portfoliu
Název emise ISIN Vlastní portfolio MF
Jmenovitá hodnota (Kč)1)
Zápůjční facility
Jmenovitá hodnota (Kč) 
Přijatý kolaterál
Jmenovitá hodnota (Kč)
Aktuální stav portfolia MF
Jmenovitá hodnota (Kč)
ČR, VAR %, 23 CZ0001003123 900 000 0003) 0 0 900 000 000
ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 14 827 010 000 4 700 000 000 0 10 127 010 000
ČR, 0,00 %, 24 II2) CZ0001006480 0 0 0 0
ČR, 5,70 %, 24 CZ0001002547 1 400 000 0004) 0 0 1 400 000 000
ČR, VAR %, 24 CZ0001006498 2 259 380 000 0 0 2 259 380 000
ČR, 0,00 %, 24 CZ0001006167 10 609 620 000 0 0 10 609 620 000
ČR, 1,25 %, 25 CZ0001005870 1 000 000 000 0 0 1 000 000 000
ČR, 2,40 %, 25 CZ0001004253 1 000 000 000 0 2 558 000 000 3 558 000 000
ČR, 6,00 %, 26 CZ0001006506 1 000 000 000 0 1 978 000 000 2 978 000 000
ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 1 000 000 000 0 0 1 000 000 000
ČR, 0,25 %, 27 CZ0001005037 1 000 000 000 0 0 1 000 000 000
ČR, 0,00 %, 272) CZ0001006043 0 0 0 0
ČR, VAR %, 27 CZ0001004105 1 000 000 000 0 0 1 000 000 000
ČR, 2,50 %, 28 CZ0001003859 1 000 000 000 0 0 1 000 000 000
ČR, 5,50 %, 28 CZ0001006696 0 0 0 0
ČR, 2,75 %, 29 CZ0001005375 1 000 000 000 0 0 1 000 000 000
ČR, 0,05 %, 29 CZ0001006076 3 976 980 000 0 0 3 976 980 000
ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477 1 000 000 000 0 0 1 000 000 000
ČR, 5,00 %, 30 CZ0001006688 0 0 0 0
ČR, 1,20 %, 31 CZ0001005888 1 000 000 000 0 0 1 000 000 000
ČR, VAR %, 31 CZ0001006241 1 000 000 000 0 0 1 000 000 000
ČR, 1,75 %, 32 CZ0001006233 1 783 120 000 0 1 605 000 000 3 388 120 000
ČR, 2,00 %, 33 CZ0001005243 1 000 000 000 0 0 1 000 000 000
ČR, 3,50 %, 35 CZ0001006431 1 183 550 000 0 0 1 183 550 000
ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 1 000 000 000 0 0 1 000 000 000
ČR, 1,95 %, 37 CZ0001006316 12 072 220 000 0 0 12 072 220 000
ČR, 1,50 %, 40 CZ0001005920 6 160 870 000 0 0 6 160 870 000
ČR, 4,85 %, 57 CZ0001002059 580 000 000 0 0 580 000 000

1) Bez započtení přijatého či zapůjčeného kolaterálu.

2) Dluhopis je denominován v měně euro. Jmenovité hodnoty jsou uvedeny v eurech.

3) Včetně stavu jaderného portfolia ve výši 900 000 000 Kč.

4) Včetně stavu jaderného portfolia ve výši 1 400 000 000 Kč.

Stav k 20. 3. 2023

Státní pokladniční poukázky ve vlastním portfoliu
Název emise ISIN Vlastní portfolio MF
Jmenovitá hodnota (Kč)1)
Zápůjční facility
Jmenovitá hodnota (Kč)
Přijatý kolaterál
Jmenovitá hodnota (Kč)
Aktuální stav portfolia MF
Jmenovitá hodnota (Kč)
SPP 52T 02/12 CZ0001006803 100 000 000 000 0 0 100 000 000 000

1)Bez započtení přijatého či zapůjčeného kolaterálu.

Stav k 17. 3. 2023

Doporučované

Nejčtenější