Novinky

Závěrečný účet kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa za rok 2021

oddělení 2101 - Souhrnné rozpočtové vztahy
oddělení 2101 - Souhrnné rozpočtové vztahy

Vydáno

  • Kapitola 398
  • Závěrečný účet
  • Všeobecná pokladní správa
  • Usnesení vlády
  • Poslanecká sněmovna
  • Veřejný sektor
  • Hospodaření vládního sektoru

Souhrnné plnění rozpočtu kapitoly Všeobecná pokladní správa za rok 2021

Ve smyslu § 30 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb. (rozpočtová pravidla) správce rozpočtové kapitoly projednává závěrečný účet v příslušném výboru Poslanecké sněmovny před projednáváním návrhu státního závěrečného účtu Poslaneckou sněmovnou. Po tomto projednání jej uveřejní v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější