CZ EN

Metodický pokyn finančních toků programů spolufinancovaných z ESF, FS a ENRF 2014 – 2020 (s účinností od 1.11.2018)

Metodický pokyn obsahuje závazné postupy a pravidla pro jednotlivé subjekty implementační struktury (zejména ministerstva v pozicích řídicích orgánů a zprostředkujících subjektů) v oblasti finančního řízení Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu a implementace příslušných operačních programů. Metodický pokyn byl vypracován v souladu s právními předpisy EU a ČR a byl schválen usnesením vlády č. 837 ze dne 15. října 2014.

Včetně metodického stanoviska č. 1 s účinností od 23. 10. 2020, metodického stanoviska č. 2 s účinností od 13. 10. 2021/ 1. 1. 2022, metodického stanoviska č. 3 s účinností od 1. 9. 2022 a metodických stanovisek č. 4 a 5 s účinností od 1. 4. 2024, kterými dochází k úpravě některých ustanovení.

Konsolidovaná verze zahrnuje změny provedené metodickými stanovisky č. 1 až 5.

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.