CZ EN

Metodický pokyn pro výkon účetní funkce 2021-2027 (s účinností od 1. července 2024)

Metodický pokyn pro výkon účetní funkce 2021-2027 stanovuje závazné postupy pro řídicí orgány a pro ministerstvo financí (Auditní a Platební orgán) pro přípravu a odesílání žádostí o platbu Evropské komisi a účtů. Metodický pokyn byl vytvořen dle pravidel a postupů Jednotného národního rámce v programovém období 2021-2027, tzn., že byl připomínkován v rámci Pracovní skupiny Metodika i v rámci vnitřního připomínkového řízení Ministerstva financí. Všechny uplatněné připomínky jednotlivých subjektů byly vypořádány a v relevantních případech zapracovány do Metodického pokynu. 

Aktualizovaná verze s účinnosti od 1. 7. 2024 zohledňuje získané zkušeností s prvním zpracováním a odesláním žádostí o platbu a účtů a dále s ohledem na řízení příjmů a výdajů prostředků na účtech Národního fondu. Hlavní změny spočívají v úpravě termínů pro zpracování a odeslání žádostí o platbu Evropské komisi zejména ve druhé polovině kalendářního roku, s čímž jsou spojeny také úpravy termínů pro předkládání pravidelné informace ze strany řídícího orgánu, která má obsahovat jeho požadavky na úpravy související s výdaji zaúčtovanými v účetním systému Platebního orgánu (IS VIOLA). Další zásadní změnou je, že finální odeslání celého balíčku pro poskytnutí jistoty, který zahrnuje finální účty, prohlášení řídícího subjektu a výroční výrok a výroční kontrolní zprávu Auditního orgánu, provádí s ohledem na nastavení informačního systému Evropské komise SFC2021 nikoliv Auditní orgán, jako tomu bylo v programovém období 2014-2020, ale řídící orgán příslušného programu. 

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.