CZ EN

Motivový obrázek

Čistá pozice ČR ve vztahu k rozpočtu EU: 2004 - 2022

Vývoj čisté pozice ČR vůči rozpočtu EU za roky 2018 - 2022 a od roku 2004 do 31. 12. 2022
  2018 2019 2020 2021 2022 2004 - 31. 12. 2022
  mil € mil Kč mil € mil Kč mil € mil Kč mil € mil Kč mil € mil Kč mil € mil Kč
Příjmy z rozpočtu EU                        
Strukturální akce 2 345,8 60 154,0 3 235,7 83 067,0 4 015,5 106 186,2 3 693,0 94 707,7 3 376,6 82 946,4 47 369,7 1 238 963,9
SF 1 610,1 41 286,7 2 437,1 62 565,3 2 866,5 75 801,2 2 735,4 70 148,3 2 548,9 62 612,7 32 251,9 842 431,5
CF 735,8 18 867,3 798,6 20 501,7 1 149,0 30 385,0 957,7 24 559,4 827,7 20 333,6 15 117,9 396 532,4
Zemědělství 1 168,4 29 961,9 1 270,0 32 604,3 1 280,2 33 852,7 1 230,0 31 542,2 1 206,0 29 624,8 18 367,4 481 568,8
Tržní operace 14,0 359,4 18,4 473,2 16,1 426,5 17,1 438,9 27,9 685,6 514,7 13 928,5
Přímé platby 824,7 21 148,1 855,6 21 964,1 854,7 22 601,2 849,6 21 787,6 842,0 20 684,8 11 932,7 312 352,6
Rozvoj venkova 322,0 8 256,1 392,9 10 086,5 403,4 10 666,5 356,1 9 132,4 329,4 8 092,6 5 826,2 152 856,7
Veterinární opatření 2,4 61,0 1,1 28,4 1,8 48,1 2,6 65,5 1,7 40,8 43,4 1 136,7
Rybářství 5,4 137,3 2,0 52,1 4,2 110,3 4,6 117,8 4,9 121,1 50,4 1 294,3
Programy EU 165,4 4 240,1 222,9 5 721,0 211,5 5 593,9 197,8 5 073,8 197,8 4 860,2 2 223,5 59 084,1
Budování institucí 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,0 821,6
Komunitární programy 165,4 4 240,1 222,9 5 721,0 211,5 5 593,9 197,8 5 073,8 197,8 4 860,2 2 195,5 58 262,5
Předvstupní nástroje -0,8 -21,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 414,5 12 308,8
Phare -0,8 -21,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 177,9 5 553,3
Ispa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 184,9 5 115,5
Sapard 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51,7 1 640,1
Kompenzace 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 834,2 25 116,7
Příjmy z NGEU             914,6 23 456,0 417,5 10 257,1 1 332,2 33 713,1
Celkové příjmy z rozpočtu EU 3 678,8 94 334,9 4 728,6 121 392,3 5 507,2 145 632,8 5 120,8 131 323,7 4 780,4 117 431,3 69 407,1 1 821 902,5
                         
Celkové příjmy z rozpočtu EU vč. NGEU             6 035,5 154 779,7 5 198,0 127 688,4 70 739,3 1 855 615,6
                         
Platby do rozpočtu EU                        
tradiční vlastní zdroje (cla) 267,23 6 852,64 287,01 7 368,06 248,92 6 582,49 304,07 7 797,87 395,18 9 707,55 4 150,42 109 230,62
Zdroj z DPH 245,24 6 288,57 263,79 6 771,93 266,18 7 038,94 278,97 7 154,31 330,51 8 118,96 3 972,29 104 839,28
Zdroj z HND 1 421,83 36 460,02 1 452,10 37 278,23 1 761,01 46 568,16 1 943,63 49 844,36 1 927,63 47 352,33 22 537,99 592 908,62
Zdroj z plastů             60,38 1 548,41 52,13 1 280,53 112,51 2 828,94
Celkové platby do rozpočtu EU 1 934,3 49 601,2 2 002,9 51 418,2 2 276,1 60 189,6 2 587,1 66 345,0 2 705,4 66 459,4 30 773,2 809 807,5
                         
Čistá pozice vůči rozpočtu EU 1 744,5 44 733,6 2 725,7 69 974,1 3 231,1 85 443,2 2 533,8 64 978,8 2 075,0 50 972,0 38 633,9 1 012 095,1
                         
Čistá pozice vůči rozpočtu EU vč. NGEU             3 448,4 88 434,8 2 492,5 61 229,1 39 966,1 1 045 808,1

Související informace:

 

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.