CZ EN

Rozpočet EU na rok 2013

Dne 12. prosince 2012 schválil Evropský parlament, po předchozích jednáních s Radou EU, rozpočet Evropské unie na rok 2013. Celkové výdaje jsou stanoveny na 150,898 mld. EUR v závazcích a 132,837 mld. EUR v platbách.

Rozpočet EU online

Rozpočet 2012 Rozpočet 2013 Rozdíl 2013/2012
  Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby
Rozpočet EU na rok 2013 (V mil. EUR)
1. Udržitelný růst 68 141,3 60 287,1 70 629,6 59 085,0 3,65% -1,99%
- 1a Konkurenceschopnost 15 388,7 12 063,9 16 121,0 11 886,4 4,76% -1,47%
- 1b Soudržnost 52 752,6 48 223,2 54 508,6 47 198,6 3,33% -2,12%
2. Ochrana přírodních zdrojů a hospodaření s nimi 59 850,1 58 044,9 60 149,0 57 484,4 0,50% -0,97%
3. Občanství, svoboda, bezpečnost a právo 2 753,5 2 182,5 2 105,9 1 514,6 -23,52% -30,60%
- 3a Svoboda, bezpečnost a právo 1 367,8 845,6 1 398,7 876,6 2,26% 3,67%
- 3b Občanství 1 385,7 1 337,0 707,2 638,0 -48,96% -52,28%
4. EU jako globální partner 9 403,8 6 966,0 9 583,1 6 322,6 1,91% -9,24%
5. Administrativa 8 279,6 8 277,7 8 430,7 8 430,4 1,82% 1,84%
Celkem 148 428,3 135 758,2 150 898,3 132 837,0 1,66% -2,15%
Zobrazit formulář

Kontaktní formulář