CZ EN

Rozpočet EU na rok 2021

Dne 18. prosince 2020 schválil Evropský parlament, po předchozích jednáních s Radou EU, rozpočet Evropské unie na rok 2021. Celkové výdaje jsou stanoveny na 165,3 mld. EUR v závazcích a 166,1 mld. EUR v platbách.

Rozpočet EU online

  Rozpočet 2020 Rozpočet 2021 Rozdíl v %
závazky platby závazky platby závazky platby
Rozpočet EU na rok 2021 (v mil. EUR)
1. Jednotný trh, inovace a digitál 21 869,0 19 154,7 20 816,6 17 191,6 -5,06% -11,42%
2. Koheze, odolnost a hodnoty 66 213,6 62 054,5 52 861,9 66 153,8 -25,26% 6,20%
2a Hospodářská, sociální a územní koheze 58 568,1 55 208,6 48 190,5 61 867,9 -21,53% 10,76%
2b Odolnost a hodnoty 7 645,5 6 845,8 4 671,4 4 285,9 -63,67% -59,73%
3. Přírodní zdroje a životní prostředí 59 936,5 58 662,5 58 568,6 56 804,2 -2,34% -3,27%
4. Migrace a řízení hranic 2 367,8 2 168,0 2 278,8 2 686,2 -3,90% 19,29%
5. Bezpečnost a obrana 831,4 814,2 1 709,3 670,6 51,36% -21,40%
6. Sousedství a svět 10 848,6 9 603,3 16 097,2 10 811,0 32,61% 11,17%
7. Evropská veřejná správa 10 222,3 10 225,3 10 448,3 10 449,6 2,16% 2,15%
Zvláštní nástroje 1 594,9 1 425,6 1 470,8 1 293,5 -8,43% -10,22%
Celkem 173 884,1 164 108,0 164 251,5 166 060,5 -5,86% 1,18%

 

K výdajům samotného rozpočtu budou poskytnuty dodatečné zdroje z Nástroje příští generace EU (Next Generation EU, NGEU) na podporu oživení evropské ekonomiky zasažené pandemií COVID-19:

NGEU 2021 Rozpočet 2021 Celkem 2021
závazky závazky závazky
Next Generation EU (mil. EUR)
1. Jednotný trh, inovace a digitál 22 968,0 20 816,6 43 784,6
2. Koheze, odolnost a hodnoty 174 018,0 52 861,9 226 879,9
3. Přírodní zdroje a životní prostředí 7 957,0 58 568,6 66 525,6
4. Migrace a řízení hranic 0,0 2 278,8 2 278,8
5. Bezpečnost a obrana 1 695,3 1 709,3 3 404,6
6. Sousedství a svět 4 612,0 16 097,2 20 709,2
7. Evropská veřejná správa 0,0 10 448,3 10 448,3
Zvláštní nástroje 0,0 1 470,8 1 470,8
Celkem 211 250,3 164 251,5 375 501,8
Půjčky RRF 132 651,0    
Celkem NGEU 343 901,3    

 

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.