CZ EN

Rozpočet EU na rok 2023: Rada a Parlament dosáhly dohody

Tisková zpráva Rady EU ze dne 15. listopadu 2022

Rada a Evropský parlament dnes dosáhly dohody o rozpočtu EU na rok 2023, který je výrazně orientován na hlavní politické priority EU.

Celkové závazky jsou stanoveny na 186,6 miliardy eur. Oproti rozpočtu na rok 2022, včetně jeho pozdějších změn, se jedná o nárůst o 1,1 %. V rámci výdajových stropů víceletého finančního rámce na období 2021–2027 bylo ponecháno k dispozici 0,4 miliardy eur, aby mohla EU reagovat na nepředvídatelné potřeby.

Celkové platby činí 168,6 miliardy eur, což oproti roku 2022 představuje navýšení o 1 %.

Vítám naši dohodu o rozpočtu na příští rok, neboť nám umožní zaměřit se na prioritní oblasti EU v obzvláště nestabilním geopolitickém kontextu. Zajišťuje rovněž realistický přístup zohledňující současnou ekonomickou situaci, zájmy daňových poplatníků a potřebu řešit nové výzvy, které mohou v roce 2023 nastat.

Jiří Georgiev, náměstek ministra financí České republiky a hlavní vyjednavač Rady pro jednání o rozpočtu EU na rok 2023

Rozpočet EU na rok 2023 (v milionech eur)
Okruhy Závazky Platby
1. Jednotntý trh, inovace a digitální oblast 21 548 20 901
2. Soudržnost, odolnost a hodnoty 70 587 58 059
3. Přírodní zdroje a životní prostředí 57 259 57 456
4. Migrace a správa hranic 3 727 3 038
5. Bezpečnost a obrana 2 117 1 208
6. Sousedství a svět 17 212 13 995
7. Evropská veřejná správa 11 311 11 311
Zvláštní nástroje 2 855 2 680
Celkem 186 617 168 649
Prostředky jako % HND (hrubý národní důchod) 1,14% 1,03%

Závazky představují právně závazný příslib vynaložit peněžní prostředky na činnosti, které se uskutečňují v průběhu několika let.

Platby pokrývají výdaje vyplývající ze závazků, které byly přijaty během daného roku nebo minulých let.

Souvislosti

Komise ve svém původním návrhu rozpočtu na rok 2023 stanovila celkové závazky na 185,59 miliardy eur a celkové platby na 166,27 miliardy eur.

Rada ve svém postoji přijatém dne 13. července 2022 stanovila celkové závazky na 183,95 miliardy eur a celkové platby na 165,74 miliardy eur.

Parlament ve svých pozměňovacích návrzích odhlasovaných v říjnu 2022 stanovil celkové závazky na 187,29 miliardy eur a celkové platby na 167,61 miliardy eur.

Rovněž v říjnu 2022 předložila Komise návrh na změnu návrhu rozpočtu, v němž stanovila celkové závazky na 186,35 miliardy eur a celkové platby na 168,66 miliardy eur.

Přijetí rozpočtu vyžaduje kvalifikovanou většinu v Radě po dohodě s Evropským parlamentem (právní základ: článek 314 Smlouvy o fungování Evropské unie).

Další postup

Parlament a Rada mají nyní 14 dní na to, aby dosaženou dohodu formálně schválily. Rada by ji měla potvrdit dne 22. listopadu.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.