CZ EN

Pravidelné setkání ministrů financí a hospodářství zemí EU – Rada ECOFIN - 19. října v Lucemburku

Pravidelné setkání ministrů financí a hospodářství zemí EU – Rada ECOFIN – se bude konat 19. října v Lucemburku. Českou delegaci povede náměstek ministra financí Tomáš Zídek.

Ministři v rámci přípravy na Evropskou radu naváží na neformální setkání ministrů financí spolu s guvernéry centrálních bank na přelomu září a října a budou pokračovat v diskusi o zavádění bankovních poplatků a daní v Evropské unii. Z této debaty pak vzejde zpráva, kterou ECOFIN bude informovat premiéry a prezidenty členských zemí EU – Evropská rada bude zasedat 28.-29. října. Zpráva by měla shrnout důvody vedoucí k myšlenkám o zavedení poplatků a daní ve finančním sektoru a výsledky diskuse ministrů financí a navrhnout budoucí kroky. S vytvořením systému daní a odvodů dopadajícím na finanční instituce členské státy souhlasily na červnovém jednání Evropské rady, Česká republika si v této věci vyjednala možnost taková opatření nezavádět.

ECOFIN též schválí společnou pozici členských států EU na zasedání ministrů financí zemí G20 – to se uskuteční koncem října v Koreji. Tématem jednání G20 ministrů financí by měly být rámec pro udržitelný a vyrovnaný růst, pokračování v diskusi o otázkách reformy Mezinárodního měnového fondu, zejména otázka jeho řízení, a reforma regulace finančních trhů.

Dalším z témat jednání bude provádění Paktu stability a růstu – Rada zhodnotí, jak Litva a Rumunsko postupují v souladu s revidovanými doporučeními na odstranění nadměrného schodku veřejných financí, která obě země dostaly letos v únoru.

Následně budou ministři diskutovat o problematice terciárního vzdělávání na základě analýzy účinnosti a efektivnosti veřejných výdajů na tuto oblast na evropské i národní úrovni, kterou vypracovala Evropská komise ve spolupráci s Výborem pro hospodářskou politiku Rady EU. Očekává se přijetí závěrů Rady k tomuto tématu.

Ministři se budou zabývat rovněž otázkou rozpočtových rámců – na základě zprávy Výboru pro hospodářskou politiku přezkoumají osvědčené postupy a vymění si zkušenosti s úspěšnými reformami národních fiskálních rámců – ty v nedávné době provedly Nizozemí, Švédsko a Rakousko.

Říjnové zasedání  Rady ECOFIN se bude věnovat i daňové problematice – ministři by se měli shodnout na návrhu směrnice o administrativní spolupráci v daňové oblasti (tento návrh byl projednáván již několikrát v minulosti jako součást balíčku k dobré daňové správě, nepodařilo se však nalézt shodu mezi členskými státy).

Ministři budou též jednat o tom, zda mohou Německo, Rakousko a Itálie zavést zvláštní opatření, které přenese daňovou povinnost u vnitrostátního dodání mobilních telefonů a zařízení s integrovanými obvody z dodavatele na odběratele (tzv. reverse charge) a zda se Spojenému království, které již tuto odchylku od směrnice o DPH vyjednanou má, prodlouží možnost jejího uplatňování. Účelem opatření je zamezení podvodům při obchodování s tímto zbožím.

V rámci neformální části jednání budou ministři informování o výsledcích výročního zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky, které se konalo počátkem října ve Washingtonu, dále budou diskutovat o současné hospodářské situaci v Evropě a o rozpočtové situaci vybraných členských států. Evropská komise rovněž ministry seznámí s obsahem připravovaného Sdělení EK ke krizovému řízení na finančních trzích EU.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.