CZ EN

Zasedání Rady ECOFIN dne 5. dubna 2022

V úterý dne 5. dubna 2022 proběhne v Lucemburku jednání ministrů financí EU. Vedoucím delegace České republiky bude ministr financí, pan Zbyněk Stanjura. Stěžejními tématy jednání budou situace na Ukrajině s důrazem na hospodářské dopady a minimální úroveň zdanění velkých nadnárodních společností v EU.

Hlavním diskusním bodem nadcházející Rady ECOFIN budou ekonomické a finanční aspekty krize na Ukrajině. Ministři se budou věnovat hospodářským a finančním dopadům války na Ukrajině, zhodnocení dopadů implementace sankcí a dalším možným krokům ze strany EU v návaznosti na pokračující ruskou agresi. Na základě avizovaného doporučení Komise, které by mělo být představeno před zasedáním Rady ECOFIN, bude diskutována i otázka směnitelnosti ukrajinských hřiven v EU. Prostřednictvím videokonference se k jednání připojí ministr financí Ukrajiny, pan Sergii Marchenko. 

Dále bude diskutována otázka mezinárodního zdaňování. Ministři povedou již třetí diskusi o návrhu směrnice o minimálním zdanění korporací. Cílem navržené směrnice je implementace tzv. druhého pilíře mezinárodní dohody dosažené na půdě Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) ohledně minimálního efektivního zdanění velkých nadnárodních skupin do právního rámce EU. Francouzské předsednictví bude usilovat do dosažení dohody Rady na legislativním textu. 

Diskutována bude rovněž evropská finanční architektura pro rozvoj, které je aktuální i vzhledem k situaci na Ukrajině. Komise, Evropská investiční banka (EIB) a Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) budou komentovat realizaci závěrů Rady ECOFIN z června 2021 k posílení architektury finančních institucí pro rozvoj. Následná debata by měla být zaměřena na další kroky k posílení evropské finanční architektury pro rozvoj v návaznosti na hodnotící zprávu Komise z března tohoto roku.

V neposlední řadě bude na programu příprava na dubnová mezinárodní jednání. Rada ECOFIN by měla přijmout společnou pozici EU pro jednání ministrů financí a guvernérů centrálních bank zemí G20 a projev francouzského ministra hospodářství, současného předsedy Rady ECOFIN, pro Mezinárodní měnový a finanční výbor v rámci výročního zasedání Mezinárodního měnového fondu.

Příští řádné zasedání Rady ECOFIN proběhne dne 24. května 2022 v Bruselu.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář