Novinky

Čistá pozice ČR ve vztahu k rozpočtu EU: 2004 - 2019

odbor 53 - Záležitosti Evropské unie
odbor 53 - Záležitosti Evropské unie

Vydáno

 • Čistá pozice
 • Rozpočet EU
 • Struktura příjmů ČR z rozpočtu EU
 • Strukturální fondy
 • Zahraniční sektor
 • Veřejný sektor
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Zahraničí EU
Aktualizováno 3. 2. 2020 9:30
 • Doplněna data za celý rok 2019
 • Aktualizována data za rok 2018 v tabulce: Vývoj čisté pozice za léta: 2015 - 2019 - tabulka

Souhrnný přehled

 • Vývoj čisté pozice za léta: 2015 - 2019 - tabulka
 • Vývoj čisté pozice za všechny roky: 2004 - 2019 - soubor XLS ke stažení
 • Tisková zpráva MF ze dne 25.7.2019 
 • Tisková zpráva MF ze dne 28.1.2020 

Vývoj čisté pozice za léta: 2015 - 2019

Vývoj čisté pozice ČR vůči rozpočtu EU od roku 2004 do 31. prosince 2019
  2015 2016 2017 2018 2019 2004 - 31. 12. 2019
mil € mil Kč mil € mil Kč mil € mil Kč mil € mil Kč mil € mil Kč mil € mil Kč
Příjmy z rozpočtu EU                        
Strukturální akce 5 769,5 157 408,0 3 253,7 87 957,3 2 434,1 64 090,5 2 345,8 60 154,0 3 235,7 83 067,0 36 284,6 955 123,6
SF 4 029,2 109 929,7 1 783,4 48 210,5 1 252,0 32 965,7 1 610,1 41 286,7 2 437,1 62 565,3 24 101,2 633 869,2
CF 1 740,2 47 478,3 1 470,3 39 746,8 1 182,1 31 124,8 735,8 18 867,3 798,6 20 501,7 12 183,4 321 254,4
Zemědělství 1 137,1 31 023,1 1 196,2 32 335,5 1 114,9 29 354,9 1 168,4 29 961,9 1 270,0 32 604,3 14 651,3 386 549,1
Tržní operace 16,0 435,5 26,1 704,4 25,7 676,4 14,0 359,4 18,4 473,2 453,5 12 377,5
Přímé platby 879,8 24 002,7 824,9 22 300,7 828,8 21 821,2 824,7 21 148,1 855,6 21 964,1 9 386,3 247 279,0
Rozvoj venkova 233,7 6 377,0 343,4 9 282,0 258,8 6 815,1 322,0 8 256,1 392,9 10 086,5 4 737,3 124 965,1
Veterinární opatření 0,8 21,7 0,9 24,7 1,4 37,4 2,4 61,0 1,1 28,4 37,4 982,4
Rybářství 6,8 186,3 0,9 23,7 0,2 4,8 5,4 137,3 2,0 52,1 36,7 945,1
Programy EU 128,1 3 496,2 167,4 4 524,7 186,7 4 915,6 165,4 4 240,1 165,4 4 244,9 1 756,6 46 940,3
Budování institucí 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,0 821,6
Komunitární programy 128,1 3 496,2 167,4 4 524,7 186,7 4 915,6 165,4 4 240,1 165,4 4 244,9 1 728,6 46 118,7
Předvstupní nástroje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,8 -21,1 0,0 0,0 414,5 12 308,8
Phare 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,8 -21,1 0,0 0,0 177,9 5 553,3
Ispa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 184,9 5 115,5
Sapard 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51,7 1 640,1
Kompenzace 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 834,2 25 116,7
Celkové příjmy z rozpočtu EU 7 034,7 191 927,2 4 617,2 124 817,5 3 735,7 98 361,0 3 678,8 94 334,9 4 671,1 119 916,2 53 941,1 1 426 038,5
Platby do rozpočtu EU                        
tradiční vlastní zdroje (cla) 226,13 6 169,56 277,55 7 503,03 268,00 7 056,31 267,23 6 852,64 287,01 7 368,06 3 202,25 85 142,71
Zdroj z DPH 192,21 5 244,00 202,81 5 482,65 218,03 5 740,77 245,24 6 288,57 263,79 6 771,93 3 096,62 82 527,07
Zdroj z HND 1 117,39 30 485,64 1 154,32 31 204,74 1 124,65 29 612,07 1 421,83 36 460,02 1 452,10 37 278,23 16 905,72 449 143,77
Celkové platby do rozpočtu EU 1 535,7 41 899,2 1 634,7 44 190,4 1 610,7 42 409,1 1 934,3 49 601,2 2 002,9 51 418,2 23 204,6 616 813,5
Čistá pozice vůči rozpočtu EU 5 499,0 150 028,0 2 982,5 80 627,1 2 125,0 55 951,9 1 744,5 44 733,6 2 668,2 68 498,0 30 736,6 809 225,0

Vývoj čisté pozice za všechny roky: 2004 - 2019

Související informace:

 

Doporučované

Nejčtenější